کد تخفیف:  
huntexir
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • اشتراک گذاری در تلگرام
  • اشتراک گذاری در توییتر

هانتکس 1

huntex 1

کیف کاور تفنگ مشکی
۱۵۵,۰۰۰ تومان
کیف تفنگ مخمل
۱۸۰,۰۰۰ تومان
%10
ساچمه ایرانی تک تیر 4تایی

۱۳۲,۰۰۰   ۱۱۸,۸۰۰ تومان

%10
ساچمه ایرانی سفیر 5تایی

۱۲۵,۰۰۰   ۱۱۲,۵۰۰ تومان

تفنگ بادی چینی مدل 62
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین گامو 3-940
۹۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین لیپرز UTG 6-2450
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
دوربین مارکول 6-2450
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ساچمه HN Rabbit Magnum II
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ساچمه HH Baracuda Magnum
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ساچمه HN Baracuda
۲۶۰,۰۰۰ تومان
ساچمه Exact jumbo express
۴۳۰,۰۰۰ تومان
ساچمه Diabolo Jumbo Match
۲۸۵,۰۰۰ تومان
ساچمه Straton Jumbo Diabolo
۲۷۵,۰۰۰ تومان
ساچمه Diabolo Schack
۳۲۰,۰۰۰ تومان
ساچمه Match diabolo heavy
۳۳۰,۰۰۰ تومان
ساچمه Exact jumbo diabolo
۲۴۵,۰۰۰ تومان
ساچمه Exact jumbo express
۳۸۸,۰۰۰ تومان
ساچمه Exact Jumbo Heavy
۲۶۰,۰۰۰ تومان
%5
ساچمه امارکس UMAREX

۱۳۰,۰۰۰   ۱۲۳,۵۰۰ تومان

%10
ساچمه ایرانی بیژن 5.5 5تایی

۹۰,۰۰۰   ۸۱,۰۰۰ تومان

%10
ساچمه ایرانی جت 5.5 3تایی

۵۸,۵۰۰   ۵۲,۶۵۰ تومان

%10
ساچمه ایرانی جت 4.5 5تایی

۹۷,۵۰۰   ۸۷,۷۵۰ تومان

%10
ساچمه دنیا نوک تیز 5تایی

۸۱,۵۰۰   ۷۳,۳۵۰ تومان

ساچمه Huntex Target
۱۰۰,۰۰۰ تومان