Kara_bonyan
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • اشتراک گذاری در تلگرام
  • اشتراک گذاری در توییتر

برق و الکترونیک کارا بنیان

ebrahimikia 7

سنسور القایی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور IFM
۵۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی IFM
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی IFM
۹۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور
۸۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور نوری
۹۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور نور
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور نوری لیزری IFM
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور کپسیتیو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
میکروسوییچ
۵,۰۰۰ تومان
کنترلر دما
۹۰۰,۰۰۰ تومان