کد تخفیف:  
Avalelectronic
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • اشتراک گذاری در تلگرام
  • اشتراک گذاری در توییتر

اول الکترونیک

geoarm3317 67

ارسال رایگان %5
ارسال رایگان %5
%10
%10
شارژر Micro USB و Mini us...

20,000   18,000 تومان

%20
ارسال رایگان %4
ارسال رایگان %10
ارسال رایگان %10
%10
ماژول ESP32-WROOM-32 اوری...

220,000   198,000 تومان

%10
ارسال رایگان %10
ارسال رایگان %10
ارسال رایگان %6
ارسال رایگان %5
میکروسکوپ دیجیتال wifi 10...

1,550,000   1,472,500 تومان

ارسال رایگان %10
%10
سنسور دما DS18B20

60,000   54,000 تومان

%10
%10
ماژول D1 MINI node Mcu

120,000   108,000 تومان

%10
ماژول ESP32 ORGINAL 38 pin

250,000   225,000 تومان