قوانین مزایدات تضمینی


شرایط و نحوه شرکت و برگزاری مزایدات تضمینی:

الف) پذیرش توافق نامه کاربری ایسام و تایید کلیه قوانین مندرج در راهنمای سایت

ب) هدف تضمین کامل انجام شدن و پرداخت معامله در شکل مزایده توسط خریدار و ارسال قطعی کالا توسط فروشنده.

ج) نحوه عملکرد مزایدات تضمینی:

1- فروشنده می بایست سرویس فوق را خریداری کند و مبلغ ۵ درصد ارزش تعیینی کالا (مطابق نظر خود) را مبلغ رزرو مزایده قرار داده و به عنوان سپرده موقت در حساب کاربری اش شارژ کند. لازم به ذکر است مبلغ رزرو تعیین شده (ارزش تعیینی کالا) باید حداقل 10 میلیون تومان باشد.
بدیهی است کالا تا زمان رسیدن پیشنهادات مزایده به این مبلغ قابل خرید نخواهد بود، این مبلغ تا زمان فروش کالا و تحویل به خریدار یا اتمام مزایده به امانت نزد سایت است (قفل می شود).

1-1 در صورت عدم تحویل کالا به خریدار (شرکت کننده در مزایده) مبلغ توسط سایت ضبط شده و ۵۰ درصد آن به برنده مزایده بابت تاخیر دین و ۵۰ درصد به سایت بابت هزینه های برگزاری مزایده منتقل می شود.

2-1 در صورت تحویل کالا به خریدار، مبلغ خرید سرویس برای فروشنده آزاد می شود و قابل برداشت است.

3-1 در صورت نرسیدن قیمت مزایده به مبلغ رزرو و یا عدم پرداخت توسط خریدار، مبلغ خرید سرویس فروشنده آزاد می شود.

2- در مزایدات تضمینی تنها خریدارانی می توانند شرکت کنند که ۵ درصد قیمت رزرو ( همان قیمت کارشناسی فروشنده) را به عنوان سپرده موقت در حسابشان شارژ نمایند. این مبلغ به امانت نزد سایت باقی می ماند و تا انتهای مزایده قابل برداشت نیست.

1-2 در صورت برنده شدن خریدار و عدم پرداخت مبلغ توسط برنده مزایده، مبلغ پیش پرداخت شرکت کننده مورد نظر ضبط شده و ۵۰ درصد به سایت (بابت هزینه برگزاری مزایده) و ۵۰ درصد به فروشنده کالا، بابت «وجه التزام» تعلق می گیرد.

2-2 در صورت برنده نشدن در مزایده، خریدار عیناً مبلغ پرداختی سپرده موقت را پس می‌گیرد.

3-2 در صورت برنده شدن و پرداخت مزایده توسط خریدار مبلغ سپرده برای خریدار آزاد می شود.

4-2 درصورت استنکاف فروشنده از ارسال کالای خریداری شده و برنده شده توسط خریدار، معادل ۵۰ درصد مبلغ بابت سپرده فروشنده به سایت (بابت هزینه برگزاری مزایده) و پنجاه درصد سپرده به خریدار بابت «وجه التزام» تعلق می گیرد .

5-2 درصورت نرسیدن پیشنهادات به قیمت رزرو تعیینی توسط فروشنده، مزایده لغو و خریدار یا شرکت کننده وجه سپرده خود را عیناً دریافت می کند.

3- اختلاف : در صورت اختلاف فی مابین خریدار و فروشنده داور یا داوران معرفی شده توسط ایسام با نام گروه حل اختلاف تنها مرجع رسیدگی به اختلافات طرفین مزایده می باشند. برای مشاهده قوانین حل اختلاف اینجا کلیک کنید.

4- ایسام به عنوان واسطه در برگزاری مزایدات مطابق تعرفه سایت حق الزحمه خود را از معامله انجام شده اخذ می‌نماید، عملکرد مذکور در چهارچوب ماده ۳۳۵ قانون تجارت است و شامل موارد مندرج قانون تجارت باب ششم فصول اول تا سوم می باشد. با توجه به اینکه طرفین معامله مزایده اختیارات ماده ۳۳۸ را از خود سلب نموده و به ایسام اجازه قبض وجه یا تادیه دین و انجام تعهدات از جانب طرفین را می‌دهند.

5- مالیات ها و تعرفه های احتمالی معاملات فوق بر عهده طرفین معامله بوده و ایسام به عنوان واسطه و دلال مندرج در قانون تجارت ۱۳۱۲ در این زمینه مسئولیتی ندارد .

6- شرایط مزایده، کلیات و چهارچوب این مساله بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سوم بهمن ماه ۱۳۸۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم گردیده و شرایط اختصاصی الحاقی یا کسر شده از آن نیز مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم گردیده است.

7- ایسام می‌تواند در هر مرحله ای از مزایده بر اساس تشخیص خود یا در صورت لزوم نسبت به حذف و تعطیل مزایده یا پیشنهادات آن اقدام نموده و سپرده های طرفین مزایده و شرکت کنندگان را جمعاً یا منفرداً عودت دهد.

8- برگزاری مزایدات آنلاین در فضای مجازی مطابق دستورالعمل شماره ۱۰ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شرایط افزوده مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی با شرح «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است.» انجام و برگزار می‌گردد.

9- معامله در چهارچوب «مزایدات تضمینی» عقد لازم بوده و در تعریف ماده ۱۸۵ قانون مدنی گنجانده می‌شود. با توجه به شرایط اختصاصی ماده ۱۰ قانون مدنی.