قوانین کالای خوش عکس و بدعکس


تصاویر کالاهای ایسام بر اساس خوش عکس و بدعکس طبقه بندی می شوند و کالاهای با تصاویر خوش عکس در نتایج جستجو، بالاتر از کالاهای بدعکس قرار می گیرند.
با توجه به اینکه عکس بهتر از کالا، به فروش بیشتر شما کمک می کند، لطفا با مطالعه و رعایت موارد زیر، تصاویر کالاهای خود را به روزرسانی کنید.

شرایط کالای خوش عکس:
1- اگر کالا نو و آکبند باشد و تصویر اینترنتی برای آن گذاشته شده باشد.
2- اگر کالا دست دوم و نو (غیرآکبند) باشد، عکس اصلی آن باید عکس خود کالا باشد و تمام شرایط خوش عکس را داشته باشد.
3- اگر کالا زمینه (بک گراند) سفید و یا روشن داشته باشد.
4- فقط خود کالا در کادر باشد و در کنار کالا، اشیای نامرتبط دیگری نباشد.
5- تمام کالا به صورت کامل در کادر باشد.
6- کالا بیشتر از یک عکس داشته باشد. یعنی حداقل دو تا تصویر ثبت شده باشد.
7- یک عدد کالا در تصویر باشد. مثلا 6 تا گوشی در تصویر نباشد. به جز تمبر، سکه و اسکناس و کالاهای جفت، پک، ست و سرویس
- در گروه های تمبر، سکه و اسکناس و کالاهای جفت، پک، ست و سرویس، اگر چند کالای مرتبط در تصویر باشند و چیدمان آنها مناسب باشد و سایر شرایط کالای خوش عکس را داشته باشند، خوش عکس می شوند.

توجه: عکس کالا باید تمام 7 ویژگی بالا را داشته باشد، تا به عنوان خوش عکس انتخاب شود.


شرایط کالای بدعکس:
1- دست در تصویر کالا باشد. (مثلا رم کامپیوتر بر روی دست)
2- روی فرش، پارچه و ملحفه طرح دار عکس گرفته شده باشد.
3- بک گراند کاشی، سرامیک و چوب باشد.
4- تمام کالا در کادر نباشد.
5- چندین کالا در یک کادر قرار گرفته باشند. (به جز تمبر، سکه و اسکناس و کالاهای جفت، ست و سرویس)
- در گروه های تمبر، سکه و اسکناس و کالاهای جفت، پک، ست و سرویس، اگر چند کالای مرتبط در تصویر باشند و چیدمان آنها مناسب باشد و سایر شرایط کالای خوش عکس را داشته باشند، خوش عکس می شوند.
6- اگر کالاهای مجازی عکس های آیکون فایل مانند PDF داشته باشند.
7- واتر مارک روی عکس باشد. (هم واترمارک کم رنگ و هم پررنگ)
- در صورتی که محتوای واترمارک مربوط به فروشگاه خارج ایسام و شبکه های اجتماعی نیست : بدعکس
- در صورتی که محتوای واترمارک مربوط به فروشگاه خارج ایسام و شبکه های اجتماعی است : قفل کالا
8- کیفیت تصویر بد باشد.
9- بک گراند تیره، رنگی و یا ترکیب چندین رنگ مختلف باشد.
10- عکس وارونه باشد.
11- زمینه عکس شلوغ باشد.
12- درصورتی که کالا نو (غیرآکبند) باشد و از کالا درون جعبه آن عکس گرفته شده بدعکس محسوب می شود. مثلا گوشی موبایلی که نو (غیرآکبند) است و فروشنده از کالا درون بسته بندی آن عکس گرفته است.
13- درصورتی که لوگو روی عکس باشد و لوگو مرتبط با فروشگاه خارج ایسام نباشد.
- اگر با همین لوگو و یا نام فروشگاهی که روی عکس ثبت شده، فروشگاه خارج از ایسام وجود داشته باشد، عکس حذف و یا کالا قفل می شود.
14- عکس دارای علایم اندازه گیری مثل کبریت، خودکار یا متر باشد و تنها همین یک عکس ثبت شده است، بدعکس می باشد.
15- اگر کالایی تنها دارای یک تصویر بود و آن تصویر دارای شرایط خوش عکس بود، با این وجود بدعکس محسوب می باشد. چون یک کالا حتما باید بیشتر از یک تصویر داشته باشد.