ارسال کالا با الوپیک


آغاز همکاری با الوپیک و شهرهای تحت پوشش
با توجه به آغاز همکاری ایسام با الوپیک، سیستم الوپیک برای شهرهای تهران، کرج، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز در ایسام فعال شده و فروشندگان این شهرها می توانند بدون مراجعه حضوری به اداره پست، کالا را توسط الوپیک ارسال کنند.

روش استفاده از سرویس الوپیک
چنانچه خریدار و فروشنده موقعیت مکانی خود را در ایسام من مشخص کرده باشند و فروشنده گزینه "با الوپیک هم ارسال می کنم" را انتخاب کرده باشد، خریدار می تواند انتخاب کند که کالا توسط الوپیک ارسال شود.
خریداران مدنظر داشته باشند چنانچه کالا توسط الوپیک ارسال شود می توانند کالا را ظرف چند ساعت دریافت نمایند.

انتخاب بازه زمانی دریافت کالا
همچنین در سیستم الو پیک خریدار می تواند بازه زمانی مشخص کند و فروشنده می بایست کالا را در آن بازه زمانی با الوپیک ارسال نماید.

توجه 1: با توجه به اینکه ایسام طرف قرارداد با الوپیک است وجه حمل کالا با الوپیک مستقیم توسط ایسام تسویه می شود و به فروشنده وجهی بابت ارسال پرداخت نمیشود.

توجه 2: روش ارسال رایگان و پس کرایه، تغییری نخواهند کرد و مانند قبل، قابل استفاده خواهند بود.

توجه 3: در صورتی که خریدار در زمان مشخص شده برای دریافت کالا توسط الوپیک حضور نداشته باشد و یا آدرس ثبت شده برای دریافت کالا اشتباه و یا ناقص باشد و کالا مرجوع شود، هزینه رفت و برگشت کالا توسط الوپیک به عهده خریدار است.

توجه 4: در صورتی که فروشنده، کالا را غیر از بازه زمانی مشخص شده توسط خریدار ارسال کند و خریدار در محل مورد نظر نباشد و کالا مرجوع شود، هزینه رفت و برگشت کالا توسط الوپیک به عهده فروشنده است.

سرویس های آتی
  • امکان برداشت کالا توسط شرکت تیپاکس
  • سرویس الو پست برای دریافت کالا توسط خریداران در کل کشور