فروشندگان حرفه ای


برای اینکه فروشنده ای در ایسام حرفه ای محسوب شود، می بایست همواره از نظر تعداد و مبلغ، مقدار معینی فروش داشته باشد. و همچنین خدمات فروش با کیفیت بالایی به خریداران خود ارایه دهد.
فروشندگان حرفه ایی به 5 دسته برنز، نقره ایی، طلایی، پلاتین و الماس تقسیم بندی می شوند. در صورتی که شما هنوز فروشنده حرفه ایی نیستید، همیشه می توانید با توجه به شرایط و جدول زیر جزو فروشندگان حرفه ایی ایسام شوید.
    
  حداقل 30 روز از ثبت نام گذشته باشد
    
  درصد امتیاز مثبت فروشنده که بر اساس فروش های یک سال گذشته ایشان می باشد، بالای 98% باشد
    
  امتیاز عملکرد فروشنده (این شرط درآینده به سیستم اضافه و محاسبه خواهد شد.)

کلاس: الماس
رده بندی فروش 12 ماه گذشته 1 حداقل فروخته شده 2 حداقل آماده فروش 3 حداکثر روزهای گذشته 4 درصد تخفیف 5
A1 از 1,000,000,000 به بالا 200 200 15 95%
A2 از 900,000,000 تا 999,999,999 190 90%
A3 از 800,000,000 تا 899,999,999 180 85%
A4 از 700,000,000 تا 799,999,999 170 80%

کلاس: پلاتین
رده بندی فروش 12 ماه گذشته 1 حداقل فروخته شده 2 حداقل آماده فروش 3 حداکثر روزهای گذشته 4 درصد تخفیف 5
B1 از 600,000,000 تا 699,999,999 150 100 15 75%
B2 از 500,000,000 تا 599,000,000 140 70%
B3 از 400,000,000 تا 499,000,000 130 65%
B4 از 300,000,000 تا 399,000,000 120 60%
B5 از 200,000,000 تا 299,000,000 110 55%
B6 از 100,000,000 تا 199,000,000 105 50%

کلاس: طلایی
رده بندی فروش 12 ماه گذشته 1 حداقل فروخته شده 2 حداقل آماده فروش 3 حداکثر روزهای گذشته 4 درصد تخفیف 5
C1 از 90,000,000 تا 99,999,999 100 70 15 45%
C2 از 80,000,000 تا 89,999,999 90 40%
C3 از 70,000,000 تا 79,999,999 80 35%
C4 از 60,000,000 تا 69,999,999 70 30%
C5 از 50,000,000 تا 59,999,999 60 25%
C6 از 40,000,000 تا 49,999,999 55 20%

کلاس: نقره
رده بندی فروش 12 ماه گذشته 1 حداقل فروخته شده 2 حداقل آماده فروش 3 حداکثر روزهای گذشته 4 درصد تخفیف 5
D1 از 35,000,000 تا 39,999,999 50 50 30 18%
D2 از 30,000,000 تا 34,999,999 45 16%
D3 از 25,000,000 تا 29,999,999 40 14%
D4 از 20,000,000 تا 24,999,999 35 12%
D5 از 15,000,000 تا 19,999,999 30 10%
D6 از 10,000,000 تا 14,999,999 25 8%

کلاس: برنز
رده بندی فروش 12 ماه گذشته 1 حداقل فروخته شده 2 حداقل آماده فروش 3 حداکثر روزهای گذشته 4 درصد تخفیف 5
E1 از 9,000,000 تا 9,999,999 20 30 30 5%
E2 از 8,000,000 تا 8,999,999 20 4%
E3 از 7,000,000 تا 7,999,999 20 3%
E4 از 6,000,000 تا 6,999,999 20 2%
E5 از 5,000,000 تا 5,999,999 20 1%

1 مجموع مبالغ فروش شما در 12 ماه گذشته (تومان)
2 حداقل تعداد کالایی که بایستی در 12 ماه گذشته فروخته شده باشد
3 حداقل تعداد کالایی که در حال حاضر برای فروش ثبت شده است
4 حداکثر روزهای گذشته از آخرین فروش
5 درصد تخفیف از مبلغ نهایی تعرفه

چند مثال:

مثال یک: فروشنده ای می خواهد یک کالای 96,000 تومانی بفروشد و حدود 4 ماه از ثبت نام او گذشته باشد، در لحظه فروش رفتن کالا، ایسام بر اساس معیارهای بالا، آمار 12 ماه گذشته فروشنده را بررسی می کند.

مثلا در لحظه به فروش رسیدن این کالا، معیارهای این فروشنده در مدت 12 ماه گذشته به صورت زیر است:

کل مبلغ کالاهای فروخته شده: 9,500,000 تومان
تعداد کالاهای فروخته شده: 25 عدد
حداکثر روزهای گذشته از آخرین فروش: 26 روز


با توجه به جدول فوق این فروشنده در کلاس برنز و رده بندی A1 قرار می گیرد. بنابراین 5% تخفیف از مبلغ نهایی تعرفه کسر خواهد شد.
صورت حساب این فروشنده به صورت زیر خواهد بود:
مبلغ کالا: 96,000 تومان
مبلغ تعرفه: 11520 تومان
میزان تخفبف: 5 %
تعرفه نهایی قابل پرداخت: 10,944 تومان، تعرفه ایی که از فروشنده کسر خواهد شد.


مثال دو: حالا اگر همین فروشنده سه ماه بعد بخواهد یک کالای دیگر با همان مبلغ 96,000 تومان بفروشد مجددا سیستم در همان لحظه به فروش رسیدن کالا، آمار 12 ماه گذشته او را بررسی می کند.

مثلا آمار 12 ماهه گذشته این فروشنده در مدت این سه ماه به صورت زیر تغییر کرده است:

کل مبلغ کالاهای فروخته شده: 51,000,000 تومان
تعداد کالاهای فروخته شده: 64 عدد
حداکثر روزهای گذشته از آخرین فروش: 11 روز


فروشنده این بار در کلاس طلایی، رده بندیC5 قرار می گیرد. بنابراین 25% تخفیف از مبلغ نهایی تعرفه کسر خواهد شد.
صورت حساب این فروشنده به صورت زیر خواهد بود:
مبلغ کالا: 96,000
مبلغ تعرفه: 11,520 تومان
میزان تخفیف: 25%
تعرفه نهایی قابل پرداخت : 8,640 تومان، تعرفه ایی که از فروشنده کسر خواهد شد.


مثال سه: فروشنده برای قرار گرفتن در هر کلاس و رده بندی باید تمامی شرط های لازم را داشته باشد. در غیر اینصورت حداقل شرط احراز شده ملاک محاسبه خواهد بود.

در مثال دوم آمار های 12 ماه گذشته فروشنده اگر به صورت زیر باشد:

کل مبلغ کالاهای فروخته شده: 51,000,000 تومان
تعداد کالاهای فروخته شده: 46 عدد
حداکثر روزهای گذشته از آخرین فروش: 11 روز


در این صورت عدد 46 تعیین کننده کلاس و رده بندی فروشنده خواهد بود که فروشنده در کلاس نقره و رده بندی B2 قرار می گیرد.
صورت حساب به صورت زیر خواهد بود:
مبلغ کالا: 96,000
مبلغ تعرفه : 11,250 تومان
میزان تخفیف: 16%
تعرفه نهایی قابل پرداخت: 9,450 تومان، تعرفه ایی که از فروشنده کسر خواهد شد.

ایسام همواره به صورت اتوماتیک شرایط فروشندگان را بررسی می کند و به محض اینکه فروشندگان شرایط لازم را داشته باشند طبق جدول بالا در 5 طبقه دسته بندی می شوند. همچنین به محض اینکه فاقد شرایط لازم شوند از طبقه بندی های جدول بالا خارج می شوند. برای اطلاع از اینکه جزو طبقه بندی های بالا هستید یا خیر لازم است به ایسام من / حساب ایسام من / اطلاعات فروش، مراجعه کنید.
توجه : چنانچه شکایت فروش فروشنده های حرفه ای بیشتر از 7 درصد شود، تخفیف اعمال شده بر روی تعرفه فروشنده حرفه ای حذف می شود. پس فروشندگان حرفه ای لازم است به این موضوع توجه کنند تا شکایت های خریداران را به کمترین میزان ممکن برسانند.