نمایش کالا در صفحه اصلی در بخش (تخفیف های امروز)


روزانه افراد بسیار زیادی از کالاهایی که در صفحه اصلی ایسام نمایش داده می شوند، بازدید می کنند و ثابت شده است که بازدید هر چه بیشتر از کالا، منجر به فروش بیشتر آن می شود. از طرفی کالاهایی که تخفیف دارند نیز احتمال فروش بسیار بیشتری دارند. بنابراین قرار گرفتن در صفحه اصلی و قسمت "تخفیف های امروز" احتمال فروش کالا را چندین برابر می کند. ایسام برای نمایش کالاهای فروشندگان در این قسمت شرایط ویژه ای را برای تعداد محدودی از گروه کالاها در نظر گرفته است. این شرایط تا حد زیادی به کیفیت مربوط می شود:
و برخی شرایط دیگر

نکته: کالاهای قیمت بالاتر اولویت بیشتری دارند.

همکاران در ایسام کالاهایی که دارای شرایط بالا هستند را به صورت دستچین و با دقت و حساسیت بسیار بالا بررسی و انتخاب می کنند و نهایتا کالا در صفحه اصلی نمایش داده می شود.
بنابراین برای بالا بردن احتمال قرار گرفتن کالای شما در این قسمت و فروش بیشتر آن سعی کنید که کالاهای خوب و با کیفیت، با عکاسی حرفه ای، قیمت مناسب و تخفیف ایده آل برای فروش ثبت کنید.
در حال حاضر این امکان طی مدت محدودی به صورت رایگان برای فروشندگان است.