روش انتخاب رمز عبور


  • رمزهای انتخابی حساس به کوچک و یا بزرگ بودن حروف می باشند. مثلا "password" و "PASSWORD" دو رمز متفاوت می باشند. هنگامی که رمز خود را انتخاب می کنید، کوچک بودن و یا بزرگ بودن حروف را به یاد داشته باشید.
  • از رمز انتخابی خود با دقت محافظت کنید. به یاد داشته باشید، هر شخصی که رمز ورود شما را بداند، می تواند وارد حساب کاربری شما شود.
  • از ترکیب اعداد و حروف برای انتخاب رمز استفاده کنید. به عنوان مثال salamsam26
  • از ترکیب چندین واژه و عدد بدون فاصله گذاری استفاده نمایید. مانند mastersam84
  • به هیچ وجه از یک کلمه تنها که به راحتی در هر دیکشنری یافت می شود استفاده ننمایید. مانند manager یا bamboo
  • از اطلاعات شخصی خود که به سادگی قابل دسترس بوده و یا قابل حدس می باشد، استفاده ننمایید. مانند نام، شماره تلفن و یا تاریخ تولد خود.
  • از آدرس ایمیل خود به عنوان رمز استفاده ننمایید.
  • از انتخاب رمزهای متداول و قابل حدس جلوگیری کنید. مانند 123456 و یا ABCDEF