کامپیوتر قدیمی


نوع کالاوضعیت کالا
 بازه قیمت (تومان)
از
تا

فروشنده
ترتیب :  
شکل نمایش :  
  

32 کالا

Silver
  17,000 13,600  تومان
پست : 0
  300,000  تومان
پست : 0
‎۱۶ ساعت و ۲۹ دقیقه
Gold
  520,000  تومان
پست : 0
  39,000 31,200  تومان
پست : 10,000
  29,000 23,200  تومان
پست : 10,000
  29,000 23,200  تومان
پست : 10,000
۱روز
Bronze
۱روز
  60,000  تومان
پست : 0
۲روز
پیشنهاد : 44
Silver
۴روز
  100,000  تومان
پست : 15,000
۱روز
پیشنهاد : 13
Silver
  11,750  تومان
پست : 0
۲روز
Silver
  2,000  تومان
پست : 0
Bronze
  1,250,000  تومان
پست : 20,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  60,000  تومان
پست : 20,000
پیشنهاد قیمت کمتر
۲روز
Silver
  500,000  تومان
پست : 12,000
Silver
  490,000  تومان
پست : 15,000
  499,000  تومان
پست : 25,000
  165,000  تومان
پست : 0
پیشنهاد قیمت کمتر
  3,000,000  تومان
پست : 0
  500,000  تومان
پست : 0
پیشنهاد قیمت کمتر
  390,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  700,000  تومان
پست : 0
پیشنهاد قیمت کمتر
  350,000  تومان
پست : 20,000
  3,500,000  تومان
پست : 35,000
۲روز
Silver
  16,450,000  تومان
پست : 0
۴روز
  2,600,000  تومان
پست : 0
  450,000  تومان
پست : 0
۴روز
Silver

تعداد در صفحه :