کارت گرافیک کامپیوتر


  • شرکت سازنده
  • ظرفیت
  • نوع حافظه
  • رابط اتصال گرافیکنوع کالاوضعیت کالا
 بازه قیمت (تومان)
از
تا

فروشنده
ترتیب :  
شکل نمایش :  
  

319 کالا

‎۴۹ دقیقه و ۲۲ ثانیه
Silver
  19,000  تومان
پست : 5,900
‎۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه
پیشنهاد : 10
  9,250  تومان
پست : 6,500
  650,000 474,500  تومان
پست : 20,000
  500,000 450,000  تومان
پست : 0
پیشنهاد قیمت کمتر
  200,000 188,000  تومان
پست : 10,000
Gold
  550,000 506,000  تومان
پست : 9,500
پیشنهاد قیمت کمتر
Gold
  490,000  تومان
پست : 9,500
پیشنهاد قیمت کمتر
Gold
  640,000 608,000  تومان
پست : 9,500
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
  520,000 504,400  تومان
پست : 8,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  1,550,000 1,503,500  تومان
پست : 25,000
Silver
  396,000 356,400  تومان
پست : 0
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
  466,000  تومان
پست : 20,000
Silver
  483,000  تومان
پست : 20,000
Silver
‎۱۴ ساعت و ۵۰ دقیقه
  225,000  تومان
پست : 10,000
‎۱۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
  225,000  تومان
پست : 10,000
  750,000  تومان
پست : 14,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  190,000  تومان
پست : 8,000
Bronze
  185,000  تومان
پست : 8,000
Bronze
  260,000 169,000  تومان
پست : 5,000
Bronze
  500,000  تومان
پست : 12,000
Bronze
  175,000  تومان
پست : 8,000
Bronze
  190,000  تومان
پست : 35,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  12,000,000 9,480,000  تومان
پست : 20,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  580,000  تومان
پست : 14,000
Bronze
  1,200,000  تومان
پست : 14,000
  175,000  تومان
پست : 11,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  2,650,000  تومان
پست : 30,000
Silver
Silver
  390,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
  270,000  تومان
پست : 8,000
Silver
  535,000  تومان
پست : 20,000
Silver
  410,000  تومان
پست : 20,000
  450,000  تومان
پست : 12,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Gold
  427,000  تومان
پست : 0
  1,100,000 990,000  تومان
پست : 20,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  2,100,000  تومان
پست : 20,000
  1,100,000  تومان
پست : 0
  25,000  تومان
پست : 5,000
  280,000  تومان
پست : 15,000
  180,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  330,000  تومان
پست : 13,000
۴روز
  240,000  تومان
پست : 0
  59,000  تومان
پست : 10,000
Gold
  350,000  تومان
پست : 7,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Gold
  350,000  تومان
پست : 7,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  30,000  تومان
پست : 10,000

تعداد در صفحه :