کارت گرافیک کامپیوتر


  • شرکت سازنده

  • ظرفیت

  • نوع حافظه


  • رابط اتصال گرافیک  • پورت نمایش
  • شرکت سازنده پردازنده  • رنگ

نوع کالاوضعیت کالا
 بازه قیمت (تومان)
از
تا

فروشنده
ترتیب :  
شکل نمایش :  
  

412 کالا

Platinum
  490,000  تومان
پست : 9,500
پیشنهاد قیمت کمتر
Platinum
  670,000  تومان
پست : 9,500
پیشنهاد قیمت کمتر
Platinum
  420,000  تومان
پست : 9,500
پیشنهاد قیمت کمتر
  400,000 380,000  تومان
پست : 8,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  245,000 232,750  تومان
پست : 12,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  32,000 30,400  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  225,000 213,750  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  450,000  تومان
پست : 12,000
  3,200,000  تومان
پست : 12,900
  350,000  تومان
پست : 14,000
  169,000  تومان
پست : 10,000
  3,300,000 3,135,000  تومان
پست : 25,000
  190,000  تومان
پست : 8,000
  425,000 357,000  تومان
پست : 15,000
Silver
  55,000 49,500  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
  90,000 81,000  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  2,600,000  تومان
پست : 20,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  399,000  تومان
پست : 8,990
  390,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
  155,000 136,400  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  590,000  تومان
پست : 9,000
  190,000  تومان
پست : 20,000
Bronze
  250,000  تومان
پست : 10,000
Bronze
  260,000 228,800  تومان
پست : 18,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  965,000  تومان
پست : 12,000
Bronze
  13,000  تومان
پست : 8,000
  3,300,000 3,201,000  تومان
پست : 22,000
  2,500,000 2,125,000  تومان
پست : 0
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  185,000  تومان
پست : 10,000
Bronze
  25,000  تومان
پست : 8,000
Bronze
  25,000  تومان
پست : 8,000
  249,000  تومان
پست : 10,000
Silver
Silver
  530,000  تومان
پست : 14,000
Silver
  840,000  تومان
پست : 14,000
Silver
  217,000  تومان
پست : 10,000
  550,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  76,670  تومان
پست : 20,000
Silver
  185,000  تومان
پست : 10,000
Silver
  639,000  تومان
پست : 11,000
  560,000  تومان
پست : 20,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  180,000 171,000  تومان
پست : 12,000
  420,000  تومان
پست : 15,000
  580,000  تومان
پست : 25,000
  385,000  تومان
پست : 15,000
  470,000  تومان
پست : 20,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  700,000  تومان
پست : 10,000
Bronze
  50,000  تومان
پست : 8,000

تعداد در صفحه :