رم کامپیوتر


  • ظرفیت
  • نوع حافظه

  • شرکت سازنده  • سرعت کارکرد (MHz)

نوع کالاوضعیت کالا
 بازه قیمت (تومان)
از
تا

فروشنده
ترتیب :  
شکل نمایش :  
  

260 کالا

‎۴ ساعت و ۴۴ دقیقه
پیشنهاد : 2
Bronze
‎۴ ساعت و ۴۴ دقیقه
Bronze
  21,000  تومان
پست : 11,000
‎۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
Bronze
  24,000  تومان
پست : 11,000
Bronze
  70,000  تومان
پست : 7,500
Bronze
  70,000  تومان
پست : 7,500
۳روز
  500,000  تومان
پست : 0
  20,000  تومان
پست : 0
  65,000  تومان
پست : 6,000
Silver
  70,000  تومان
پست : 8,000
  14,000  تومان
پست : 0
Silver
  130,000  تومان
پست : 8,000
Bronze
  25,000  تومان
پست : 6,000
Silver
  7,000  تومان
پست : 7,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  150,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  19,000  تومان
پست : 6,000
  130,000 123,500  تومان
پست : 12,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
  100,000  تومان
پست : 0
  30,000  تومان
پست : 10,000
  30,000  تومان
پست : 10,000
۱روز
  99,000  تومان
پست : 9,900
Gold
  375,000 356,250  تومان
پست : 9,500
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
  140,000  تومان
پست : 0
۶روز
Bronze
  24,000  تومان
پست : 11,000
  18,000  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  350,000  تومان
پست : 0
‎۲۰ ساعت و ۶ دقیقه
Gold
  65,000  تومان
پست : 7,000
  360,000  تومان
پست : 15,000
Silver
  50,000  تومان
پست : 9,000
۶روز
Bronze
  11,000  تومان
پست : 11,000
  28,000  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  185,000  تومان
پست : 15,000
  500,000 425,000  تومان
پست : 30,000
  15,000  تومان
پست : 8,000
  600,000  تومان
پست : 0
  25,000  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  20,000  تومان
پست : 7,000
  15,000  تومان
پست : 7,000
Silver
  69,100  تومان
پست : 4,900
  68,500  تومان
پست : 6,500
  900,000 765,000  تومان
پست : 30,000
Gold
  69,000  تومان
پست : 9,500
پیشنهاد قیمت کمتر
  130,000  تومان
پست : 8,000
  700,000  تومان
پست : 10,000

تعداد در صفحه :