رم کامپیوتر


  • ظرفیت
  • نوع حافظه

  • شرکت سازنده  • سرعت کارکرد (MHz)

نوع کالاوضعیت کالا
 بازه قیمت (تومان)
از
تا

فروشنده
ترتیب :  
شکل نمایش :  
  

365 کالا

  490,000  تومان
پست : 9,900
  1,000,000 960,000  تومان
پست : 7,000
  60,000  تومان
پست : 20,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  65,000  تومان
پست : 8,000
Silver
  66,000  تومان
پست : 10,000
  131,000 123,140  تومان
پست : 4,900
Silver
Silver
  35,000  تومان
پست : 10,000
  42,000 37,800  تومان
پست : 11,000
  105,000 63,000  تومان
پست : 12,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  65,000  تومان
پست : 8,000
Gold
  130,000  تومان
پست : 8,000
  30,000  تومان
پست : 10,000
Gold
  130,000  تومان
پست : 8,000
۴روز
  10,000  تومان
پست : 8,500
  699,000  تومان
پست : 12,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  460,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
۱روز
  260,000  تومان
پست : 12,500
  55,000  تومان
پست : 7,000
  55,000  تومان
پست : 7,000
‎۱۴ ساعت و ۷ دقیقه
Silver
  135,000  تومان
پست : 10,000
  150,000 132,000  تومان
پست : 0
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  38,000  تومان
پست : 5,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
  55,000  تومان
پست : 0
Bronze
  78,000  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  78,000  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
۲روز
  20,000  تومان
پست : 8,000
  19,999  تومان
پست : 10,000
  130,000  تومان
پست : 12,000
  14,999  تومان
پست : 0
  25,000  تومان
پست : 10,000
Silver
  135,000  تومان
پست : 9,000
Bronze
  850,000  تومان
پست : 9,000
  25,000  تومان
پست : 10,000
  55,000  تومان
پست : 12,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  122,000 115,900  تومان
پست : 15,000
  50,000  تومان
پست : 12,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
  112,000  تومان
پست : 8,000
Silver
  75,000  تومان
پست : 0
۴روز
Silver
  5,000  تومان
پست : 7,000
  315,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
۲روز
۲روز

تعداد در صفحه :