سنگ نیمه قیمتی


  • نوع کالا


  • شفافیت  • میزان رنگ


  • رنگ  • نوع تراش


  • جنس سنگ
  • ماه تولد
  • درجه سختی


نوع کالاوضعیت کالا
 بازه قیمت (تومان)
از
تا

فروشنده
ترتیب :  
شکل نمایش :  
  

7350 کالا

‎۲۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه
  10,000  تومان
پست : 9,900
‎۱۸ دقیقه و ۲۹ ثانیه
‎۲۴ دقیقه و ۲۹ ثانیه
  10,000  تومان
پست : 9,900
Silver
  490,000 416,500  تومان
پست : 8,000
Silver
  375,000 337,500  تومان
پست : 8,000
Silver
  400,000 360,000  تومان
پست : 8,000
Bronze
  95,000 85,500  تومان
پست : 12,000
Silver
Bronze
  28,000 25,200  تومان
پست : 7,000
Bronze
  45,000 40,500  تومان
پست : 10,000
Silver
  36,000  تومان
پست : 6,000
Silver
  50,000  تومان
پست : 6,000
Bronze
  70,000  تومان
پست : 8,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  70,000  تومان
پست : 8,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
Silver
  150,000 120,000  تومان
پست : 8,500
Silver
  49,999 34,999  تومان
پست : 7,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  70,000  تومان
پست : 8,000
Silver
  120,000  تومان
پست : 8,000
Silver
Silver
Silver
Bronze
  50,000  تومان
پست : 7,500
  150,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  150,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  80,000  تومان
پست : 0
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  85,000  تومان
پست : 7,500
Silver
  99,900 94,905  تومان
پست : 6,900
پیشنهاد قیمت کمتر
Bronze
  60,000  تومان
پست : 7,500
  135,000  تومان
پست : 15,000
پیشنهاد قیمت کمتر
Silver
Bronze
  100,000  تومان
پست : 10,000
پیشنهاد قیمت کمتر
  50,000  تومان
پست : 10,000

تعداد در صفحه :