کد تخفیف:  

کارنامه معاملات فروش yousefp

اطلاعات مربوط به کاربر yousefp مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر yousefp مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره yousefp


نام کاربری: yousefp 1833

مطابقت با توضیحات
4.82
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.74
سرعت ارسال کالا
4.80
کیفیت بسته بندی کالا
4.69

کارنامه معاملات yousefp

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
115 432 883 1556 11139
0 2 2 5 67
0 0 0 2 2
 امتیازشرح کالا
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/15
3 s40kz442 بلاروس 100 روبل تک بانکی
15,000 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 زیمبابوه تک بانکی 98%
37,500 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 زیمبابوه تک بانکی
123,456 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 افغانستان 1 افغانی تک بانکی
20,000x2 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 بلاروس 100 روبل تک بانکی
30,000x2 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 لیبی 1 دینار تک بانکی
120,000x2 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 کوبا 5 پزو تک بانکی
108,000x2 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 قرقیزستان 50تین تک بانکی
50,000x2 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 مغولستان 20 مونگو تک بانکی
40,000x2 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 مغولستان 50 مونگو تک بانکی
40,000x2 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/13
54 s53mj899 یمن 100 ریال تک بانکی
87,000x2 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/12
1 t74rh324 ترکمنستان تک بانکی
33,333 تومان
 

سپاسگزارم.

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/14
152 mrezamiri زیمبابوه تک بانکی
22,222 تومان
 

سپاسگزارم.

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/14
152 mrezamiri زیمبابوه تک بانکی
22,222 تومان
 

سپاسگزارم.

زمان ارسال فیدبک:1400/10/23 - زمان خرید:1400/10/14
152 mrezamiri ترکیه تک بانکی
23,456 تومان
12345678910...