کارنامه معاملات فروش yosef1114

اطلاعات مربوط به کاربر yosef1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر yosef1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره yosef1114


نام کاربری: yosef1114 3831

سرعت ارسال کالا
4.50
مطابقت با توضیحات
4.57
کیفیت بسته بندی کالا
4.59
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.37

کارنامه معاملات yosef1114

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 1 1119 3226 13405
قابل قبول
0 1 66 102 279
ناراضی
0 0 4 9 40
 امتیازشرح کالا
 

.

زمان ارسال فیدبک:1397/05/04 - زمان خرید:1397/04/31
saeid1878p  |81 امتیاز 81| نشان نقره سیاه قلم 40گرمی یادبود پاپ ژان بیست وسوم اغازگر اصلاحات در کلیسا ضرب واتیکان 1960
220,000تومان
 

تایید توسط حل اختلاف

زمان ارسال فیدبک:1397/05/04 - زمان خرید:1397/04/31
saeid1878p  |81 امتیاز 81| سکه نقره 15 گرمی 5فرانک یادبودی سوئیس ضرب 1950فوق العاده کمیاب
75,000تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/15
darke  |711 امتیاز 711| 50 سیلای گینه چاپ 1960نایاب نایاب
19,277تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/19
darke  |711 امتیاز 711| 50 شیلینگ اتریش چاپ 1962فوق العاده نایاب ودحدب
45,555تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/27
mshafi6518  |712 امتیاز 712| رول 500ریال سیمرغ سوپر بانکی ونایاب
16,500تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/27
mshafi6518  |712 امتیاز 712| 5عدد50 ریال مسی1361بانکی وکمیاب
7,250تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/27
mshafi6518  |712 امتیاز 712| 10 ریال نیکل ضرب1359کمیاب وسوپربانکی
5,250تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/27
mshafi6518  |712 امتیاز 712| 10 ریال نیکل ضرب1358کمیاب وسوپربانکی
3,750تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/21 - زمان خرید:1397/03/27
meisam796  |165 امتیاز 165| 5عدد20ریال دومین سالگردضرب 1359سوپر وکمیاب
12,222تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/04/15
soheil1083  |171 امتیاز 171| نشان نقره انقلاب سفید
400,000تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/26
user2424267  |120 امتیاز 120| یک ریال یک نازک 1364 فوق العاده نایاب
3,000تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/26
user2424267  |120 امتیاز 120| 5عدد 10 ریال نیکل ضرب 1361 کمیاب وسوپربانکی
4,850تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/26
user2424267  |120 امتیاز 120| 5عدد 10 ریال نیکل ضرب 1360 کمیاب وسوپربانکی
5,250تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/26
user2424267  |120 امتیاز 120| 5عدد 20ریال یادبود F.A.O کمیاب وسوپربانکی
19,722تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/25
user2424267  |120 امتیاز 120| جفت 4امضا بامخرج متفاوت
2,700تومان
12345678910...