کارنامه معاملات فروش user634961

اطلاعات مربوط به کاربر user634961 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر user634961 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره user634961

user634961


نام کاربری: user634961 1111

مطابقت با توضیحات
4.86
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.89
سرعت ارسال کالا
4.86
کیفیت بسته بندی کالا
4.88

کارنامه معاملات user634961

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
106 322 694 1893 3828
0 8 43 80 183
0 0 5 8 22
 امتیازشرح کالا
 

...

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/26
5 sahp11565 بذر حسن یوسف اسکارلت
13,200 تومان
 

...

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/26
5 sahp11565 بذردرخت آسپن
6,900 تومان
 

...

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/26
5 sahp11565 بذرگل قرنفل
5,300 تومان
 

...

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/26
5 sahp11565 بذرافرا سرخ کارولینا
11,600 تومان
 

...

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/26
5 sahp11565 گل کاغذی صورتی 10 عددی
6,300 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/28 - زمان خرید:1400/10/16
2 s80ur784 بذر بادمجان قلمی ورامینی
17,400x3 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/28 - زمان خرید:1400/10/16
2 s80ur784 بذر بادمجان کاسپر
29,000x5 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/27 - زمان خرید:1400/10/21
1 t94dx261 بذر فلفل قرمز پابلند
6,300 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/27 - زمان خرید:1400/10/21
1 t94dx261 بذر درخت ارغوان
6,300 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/27 - زمان خرید:1400/10/21
1 t94dx261 درخت شیشه شور 50 عددی
5,800 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/27 - زمان خرید:1400/10/21
1 t94dx261 بذر زرشک
5,800 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/27 - زمان خرید:1400/10/22
1 t95kx407 پرلیت گیلدا بسته 4 لیتری
21,000 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/27 - زمان خرید:1400/10/19
1 t58nw311 بذر حسن یوسف اژدهای سیاه 10 عددی
11,900 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/27 - زمان خرید:1400/10/19
1 t58nw311 بذر حسن یوسف اسکارلت
13,200 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/27 - زمان خرید:1400/10/19
1 t58nw311 حسن یوسف جید 10 عددی
13,200 تومان
12345678910...