کد تخفیف:  

کارنامه معاملات فروش user322879

اطلاعات مربوط به کاربر user322879 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر user322879 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره user322879

user322879


نام کاربری: user322879 15

کارنامه معاملات user322879

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 1 12 21
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

پایان مهلت تست خریدار/تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1400/03/01 - زمان خرید:1399/12/24
1 s85qo541 بسته گل خشک تزیینی
154,000x22 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/10/19 - زمان خرید:1399/10/12
2 e17et743 گلدان گل طبیعی خشک شده تزیینی سیلویا کد 600
95,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/10/19 - زمان خرید:1399/10/12
2 e17et743 گلدان گل سفالی بزرگ طبیعی فرآوری شده تزیینی
23,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/10/19 - زمان خرید:1399/10/12
2 e17et743 گل خشک خوشبو کننده تزیینی302
30,000x3 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/10/18 - زمان خرید:1399/10/14
1 e96xn519 گلدان گل طبیعی خمره ای فرآوری شده تزیینی کد4000
130,000 تومان
 

تایید توسط تلفن

زمان ارسال فیدبک:1399/09/22 - زمان خرید:1399/09/16
1 e48rq351 گل خشک خوشبو کننده تزیینی کد303
90,000x6 تومان
 

سپاسگزارم گل بومادران داخل تنگ نبود

زمان ارسال فیدبک:1399/09/18 - زمان خرید:1399/09/12
1 e48lu550 گل خشک خوشبو کننده تزیینی 301
7,000 تومان
 

2گل مرواریدی و چند تا گل سفید ریز نبود به جاش سه تا بومادران

زمان ارسال فیدبک:1399/09/18 - زمان خرید:1399/09/12
1 e48lu550 بسته گل خشک تزیینی
35,000x5 تومان
 

بسیار عالی

زمان ارسال فیدبک:1399/08/19 - زمان خرید:1399/08/13
4 e39lk328 گلدان گل طبیعی استوانه ای فرآوری شده تزیینی کد420
115,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/08/17 - زمان خرید:1399/08/02
1 mehdizareie1369 گلدان شیشه ای استوانه 25سانتی
80,000x10 تومان
 

تایید توسط حل اختلاف

زمان ارسال فیدبک:1399/08/10 - زمان خرید:1399/07/11
1 e75ng456 گلدان شیشه ای استوانه 20سانتی
24,000x4 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/08/10 - زمان خرید:1399/08/01
1 hastiedA گلدان گل خمر ه ای کوچک طبیعی فرآوری شده تزیینی808
45,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/07/17 - زمان خرید:1399/07/11
1 e90jt419 بسته گل خشک تزیینی
21,000x3 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/05/12 - زمان خرید:1399/05/07
1 e41xx788 گل خشک خوشبو کننده تزیینی کد303
15,000 تومان
 

تایید با رضایت خریدار

زمان ارسال فیدبک:1399/05/12 - زمان خرید:1399/05/07
1 e41xx788 گلدان گل طبیعی خشک شده تزیینی سیلویا کد 600
95,000 تومان
12