کارنامه معاملات فروش user144024

اطلاعات مربوط به کاربر user144024 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر user144024 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره user144024

user144024


نام کاربری: user144024 116

مطابقت با توضیحات
4.83
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.90
سرعت ارسال کالا
4.90
کیفیت بسته بندی کالا
4.93

کارنامه معاملات user144024

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
15 64 118 153 231
0 0 2 3 4
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

عالی هست

زمان ارسال فیدبک:1400/09/08 - زمان خرید:1400/09/02
1 Marziehjooon رساله آموزشی امام خمینی
25,000 تومان
 

متوسط

زمان ارسال فیدبک:1400/09/07 - زمان خرید:1400/08/29
142 u33tw719 اسکناس20 ریال.انصاری_مهران.ریال بازتر0431 پ
15,000 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/09/07 - زمان خرید:1400/08/29
142 u33tw719 اسکناس 20 ریال محمد رضا پهلوی.انصاری_مهران ب
30,000 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/09/07 - زمان خرید:1400/08/29
142 u33tw719 سکه 50 ریال محمدرضا پهلوی 3257 A2A
30,000 تومان
 

بسیار عالی ممنون و سپاسگزارم

زمان ارسال فیدبک:1400/09/06 - زمان خرید:1400/09/03
143 mobaraki سکه 50 سن مالزی 1977 B
28,500 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/03 - زمان خرید:1400/08/27
1 t70bu770 زیست شناسی عمومی
20,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/09/02 - زمان خرید:1400/08/27
81 aliash8186 5سکه نقره پنجهزار دینار مظفرالدین شاه 1320
3,000,000 تومان
 

سپاسگزارم

زمان ارسال فیدبک:1400/08/30 - زمان خرید:1400/08/28
112 mrezamiri سکه 1000 منات ترکمنستان 1999 C
23,750 تومان
 

به موقع و به شکلی مناسب دریافت شد.

زمان ارسال فیدبک:1400/08/30 - زمان خرید:1400/08/28
112 mrezamiri سکه کمیاب 1000 ریال آمار جمهوری 1389 Y
35,000 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/08/20 - زمان خرید:1400/08/14
2 t84ik886 اسکناس 20 ریال.انصاری_مهران.ریال بازتر.5968 پ
14,250 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/08/16 - زمان خرید:1400/08/12
50 hassan4742 سنگ ویترینی با وزن 44.63 گرم 1
45,000 تومان
 

دریافت شد، ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/08/14 - زمان خرید:1400/08/09
11 shayan7496 1شیلینگ جرج ششم 1950 شیر نشسته Z
42,750 تومان
 

دریافت شد، ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/08/14 - زمان خرید:1400/08/09
11 shayan7496 1شیلینگ جرج ششم 1947 شیر ایستاده Z
42,750 تومان
 

دریافت شد، ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/08/14 - زمان خرید:1400/08/09
11 shayan7496 سکه 1روبل شوروی نیمرخ لنین 1970 N
90,250 تومان
 

تایید توسط حل اختلاف

زمان ارسال فیدبک:1400/08/08 - زمان خرید:1400/08/01
88 u84pu414 1شیلینگ جرج ششم 1951 شیر ایستاده Z
42,750 تومان
12345678910...