کارنامه معاملات فروش u90bh935

اطلاعات مربوط به کاربر u90bh935 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر u90bh935 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره u90bh935


نام کاربری: u90bh935 0

کارنامه معاملات u90bh935

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

کالا توسط خریدار تایید گردید

زمان ارسال فیدبک:1399/03/08 - زمان خرید:1399/02/30
5 amin6311 گلدان مسی کوچک میناکاری اصفھان
150,000x2 تومان