کارنامه معاملات فروش u48pn777

اطلاعات مربوط به کاربر u48pn777 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر u48pn777 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره u48pn777


نام کاربری: u48pn777 54

کارنامه معاملات u48pn777

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 4 7 40 58
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/05/09 - زمان خرید:1400/05/02
1 s58qy869 ماسک مو بدون آبکشی مخصوص موهای آسیب دیده آموس وان
113,000 تومان
 

پایان مهلت تست . تائید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/28 - زمان خرید:1400/04/22
1 s47su291 دستمال مرطوب پیلوپک گاز پاک کن نازگل
132,000x6 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/04/14 - زمان خرید:1400/04/07
1 s89bl599 ماسک مو بدون آبکشی مخصوص موهای آسیب دیده آموس وان
226,000x2 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/03/29 - زمان خرید:1400/03/16
1 s94rf911 ژل لکه بر مبل نانو پاکر
40,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/03/09 - زمان خرید:1400/03/01
1 s61oh958 ژل لکه بر مبل نانو پاکر
80,000x2 تومان
 

پایان مهلت تست/تایید

زمان ارسال فیدبک:1400/01/17 - زمان خرید:1400/01/01
1 s95dc187 لکه بر فرش 700CC نانو پاکر
38,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/01/11 - زمان خرید:1399/12/24
3 u94gy690 دستمال مرطوب پیلوپک گاز پاک کن نازگل
48,000x4 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/12/27 - زمان خرید:1399/12/16
1 s96be757 لکه بر مبل 700CC نانو پاکر
160,000x4 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/12/25 - زمان خرید:1399/12/16
1 s41et934 لکه بر مبل 700CC نانو پاکر
40,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/12/19 - زمان خرید:1399/12/15
1 s72hy211 لکه بر مبل 700CC نانو پاکر
40,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/12/12 - زمان خرید:1399/11/30
1 s83eg919 کاپوچینو 225 گرمی پاپران
59,900 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/11/30 - زمان خرید:1399/11/20
1 s57ul987 لکه بر مبل 700CC نانو پاکر
160,000x4 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/11/30 - زمان خرید:1399/11/20
1 s29jh403 لکه بر مبل 700CC نانو پاکر
40,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/11/30 - زمان خرید:1399/11/20
1 s29jh403 لکه بر فرش 700CC نانو پاکر
38,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/11/29 - زمان خرید:1399/11/24
1 s56ri822 لکه بر مبل 700CC نانو پاکر
40,000 تومان
1234