کارنامه معاملات فروش u41ib535

اطلاعات مربوط به کاربر u41ib535 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر u41ib535 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره u41ib535


نام کاربری: u41ib535 10

کارنامه معاملات u41ib535

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 1 2 6 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

تایید توسط حل اختلاف

زمان ارسال فیدبک:1400/12/27 - زمان خرید:1400/12/15
3 u26tu518 epson tx210
توافقی
 

تایید

زمان ارسال فیدبک:1399/12/20 - زمان خرید:1399/12/08
1 NTTDocomo بلک بری پاسپورت
1,600,000 تومان