کد تخفیف:  

کارنامه معاملات فروش u28js151

اطلاعات مربوط به کاربر u28js151 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر u28js151 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره u28js151


نام کاربری: u28js151 8

کارنامه معاملات u28js151

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 2 4 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/03/02 - زمان خرید:1400/02/26
1 aydago0938 جاکفشی کودک فیل طوسی
189,000 تومان
 

با سپاس از شما

زمان ارسال فیدبک:1400/02/01 - زمان خرید:1400/01/27
1 s49ld801 جاکفشی کودک تکشاخ
175,000 تومان
 

پایان مهلت تست خریدار/ تایید

زمان ارسال فیدبک:1400/01/16 - زمان خرید:1399/12/22
1 s19rz889 جاکفشی کودک بی بی کمپ مدل بره
330,000x2 تومان
 

پایان مهلت تست خریدار/ تایید

زمان ارسال فیدبک:1400/01/16 - زمان خرید:1399/12/22
1 s19rz889 جاکفشی کودک بی بی کمپ مدل کیتی
310,000x2 تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1398/09/30 - زمان خرید:1398/09/20
1 u53qv393 جاکفشی کودک
124,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1398/06/12 - زمان خرید:1398/06/10
1 u16ou873 جاکفشی کودک
108,000 تومان
 

سلام ممنون از فروشنده محترم که اینقدر سربع ارسال شد

زمان ارسال فیدبک:1398/06/01 - زمان خرید:1398/05/27
1 u26li853 جاکفشی کودک
109,000 تومان
 

متشکرم. سریع و درست به دستم رسید.

زمان ارسال فیدبک:1398/02/07 - زمان خرید:1398/02/02
5 u77kt939 جاکفشی کودک
99,000 تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1397/07/14 - زمان خرید:1397/07/03
1 u88lx783 جاکفشی کودک
94,000 تومان