کارنامه معاملات فروش u22yq123

اطلاعات مربوط به کاربر u22yq123 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر u22yq123 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره u22yq123


نام کاربری: u22yq123 392

مطابقت با توضیحات
4.47
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.33
سرعت ارسال کالا
3.80
کیفیت بسته بندی کالا
4.33

کارنامه معاملات u22yq123

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
4 66 140 217 589
0 3 6 9 19
0 0 1 1 4
 امتیازشرح کالا
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/04 - زمان خرید:1400/10/25
1 t86cl922 کتاب درسی فارسی (1) پایه دهم چاپ 1400
50,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/25
3 6055abcd کتاب مرغ عشق شناخت و نگهداری _مولف : تئو ونیس
40,000 تومان
 

تایید توسط حل اختلاف

زمان ارسال فیدبک:1400/10/08 - زمان خرید:1400/09/17
1 t38qv206 کتاب آشنایی با مبانی طب ایرانی و اصول سالم زیستن
40,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/10/07 - زمان خرید:1400/09/20
1 t45pv783 کتاب درسی فارسی (1) پایه دهم چاپ 1400
50,000 تومان
 

تایید توسط حل اختلاف

زمان ارسال فیدبک:1400/10/02 - زمان خرید:1400/09/11
1 t24cr720 کتاب درسی فارسی (1) پایه دهم چاپ 1398
48,500 تومان
 

پایان مهلت تست خریدار/تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1400/09/28 - زمان خرید:1400/09/20
34 e91yv342 کتاب یکصد غزلواره عاشقانه پابلو نرودا / نگاه
52,500 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/27 - زمان خرید:1400/09/15
1 t53zd167 کتاب نبرد ببر مادر _ امی چوآ / کیوان سلطانی
54,540 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/23 - زمان خرید:1400/09/11
1 t72sf119 کتاب درسی شیمی پایه دهم / سال چاپ 1400
55,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/23 - زمان خرید:1400/09/11
1 t72sf119 کتاب درسی زیست شناسی (1) دهم سال چاپ 1400
58,900 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/23 - زمان خرید:1400/09/11
1 t72sf119 کتاب درسی زیست شناسی (2) پایه یازدهم 1400
57,700 تومان
 

پایان مهلت تست خریدار/تایید

زمان ارسال فیدبک:1400/09/23 - زمان خرید:1400/09/03
1 t58nd985 کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین کوب(افست)
125,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/09/22 - زمان خرید:1400/09/17
1 t89mx123 کتاب درسی شیمی یازدهم سال چاپ 1400
58,200 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/21 - زمان خرید:1400/09/10
1 t66fy727 کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره عبدالله شفیع آبادی
35,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/09/20 - زمان خرید:1400/09/12
10 s54ys310 از از ریشه تا همیشه/ اردلان سرفراز
80,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/17 - زمان خرید:1400/09/03
1 t65re717 کتاب درسی فارسی (1) پایه دهم چاپ 1398
48,500 تومان
12345678910...