کارنامه معاملات فروش u12sw606

اطلاعات مربوط به کاربر u12sw606 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر u12sw606 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره u12sw606

u12sw606


نام کاربری: u12sw606 632

مطابقت با توضیحات
4.56
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.77
سرعت ارسال کالا
4.79
کیفیت بسته بندی کالا
4.70

کارنامه معاملات u12sw606

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
93 248 462 673 843
6 14 21 30 39
0 1 1 2 2
 امتیازشرح کالا
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/11/06 - زمان خرید:1400/11/01
2 s65tc240 فیس مشکی نظامی
27,550 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/06 - زمان خرید:1400/10/30
1 t77oz105 فیس مشکی نظامی
27,550 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/06 - زمان خرید:1400/10/30
1 t77oz105 کیف باتوم تونفا
27,550 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/11/06 - زمان خرید:1400/11/02
14 u40cl617 غلاف زیربغل اسلحه کلت
56,050 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/05 - زمان خرید:1400/10/26
1 t31rq843 فیس کامپیوتری طوسی
27,550 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/05 - زمان خرید:1400/10/27
1 t69cx345 فیس مشکی نظامی
82,650x3 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/05 - زمان خرید:1400/10/27
1 t69cx345 فیس سبز نظامی
27,550 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/05 - زمان خرید:1400/10/28
1 t94xc979 کمربند تشریفات نظامی
46,550 تومان
 

Razi hastam

زمان ارسال فیدبک:1400/11/04 - زمان خرید:1400/10/30
214 asnafi رو پوتینی سفید نظامی
33,250 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/04 - زمان خرید:1400/10/30
1 t91ci186 غلاف زیربغل اسلحه کلت
56,050 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/04 - زمان خرید:1400/10/25
1 t86sr351 کیف سلاح کلت و خشاب
52,250 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/04 - زمان خرید:1400/11/01
33 pelikan لباس لجنی سبز
261,250 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/04 - زمان خرید:1400/11/01
33 pelikan لباس کامپیوتری سبز
284,050 تومان
 

بدک نیست خوبه

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/10/25
22 salari5145 غلاف زیربغل اسلحه کلت
59,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/10/07
1 t21qm473 مسیف کامپیوتری طوسی
175,750 تومان
12345678910...