کارنامه معاملات فروش tatita1114

اطلاعات مربوط به کاربر tatita1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر tatita1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره tatita1114

tatita1114


نام کاربری: tatita1114 1

کارنامه معاملات tatita1114

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 1
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0