کارنامه معاملات فروش shirzad1392

اطلاعات مربوط به کاربر shirzad1392 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر shirzad1392 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره shirzad1392


نام کاربری: shirzad1392 1

کارنامه معاملات shirzad1392

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 1
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0