کارنامه معاملات فروش seyfi.207

اطلاعات مربوط به کاربر seyfi.207 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر seyfi.207 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره seyfi.207

seyfi.207


نام کاربری: seyfi.207 3168

مطابقت با توضیحات
4.99
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.97
سرعت ارسال کالا
4.98
کیفیت بسته بندی کالا
4.98

کارنامه معاملات seyfi.207

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
627 2411 5140 12668 26958
0 0 1 6 53
0 0 0 0 1
 امتیازشرح کالا
 

ok

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/29
13 t13zm411 سری کامل بلوکی مهر نخورده جشن فرهنگ و هنر 1355
19,250 تومان
 

ok

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/29
13 t13zm411 سری کامل بلوکی مهر نخورده روز جهانی پست 1355
14,500 تومان
 

ok

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/29
13 t13zm411 سری کامل بلوکی 25 مین سال سلطنت پهلوی 1344
27,500 تومان
 

ok

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/29
13 t13zm411 سری کامل بلوکی مهر نخورده جشن فرهنگ و هنر 1354
19,000 تومان
 

ممنونم

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/25
1131 u48zj984 50 ریال مهر نخورده سری خیریه اشرف
145,000 تومان
 

ممنونم

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/25
1131 u48zj984 10 ریال مهر نخورده سری خیریه اشرف
135,000 تومان
 

ممنونم

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/25
1131 u48zj984 1 ریال مهر نخورده سری خیریه اشرف
165,000 تومان
 

با تشکر از شما

زمان ارسال فیدبک:1400/11/01 - زمان خرید:1400/10/26
971 naser843 سری کامل مهر نخورده روز کودک 1345
29,611 تومان
 

با تشکر از شما

زمان ارسال فیدبک:1400/11/01 - زمان خرید:1400/10/26
971 naser843 سری کامل بلوکی مهر نخورده استقلال نفت 1352
25,250 تومان
 

با تشکر از شما

زمان ارسال فیدبک:1400/11/01 - زمان خرید:1400/10/26
971 naser843 سری کامل مهر نخورده روز کودک 1346
36,000 تومان
 

با تشکر از شما

زمان ارسال فیدبک:1400/11/01 - زمان خرید:1400/10/26
971 naser843 سری کامل بلوکی مهر نخورده انقلاب سفید 1348
30,600 تومان
 

عالی ممنون واقعا بی نظیر هست

زمان ارسال فیدبک:1400/10/30 - زمان خرید:1400/10/24
19 imani9685 سری کامل تکی مهر نخورده پستی هوایی دوم 1353
40,500 تومان
 

تایید است

زمان ارسال فیدبک:1400/10/30 - زمان خرید:1400/10/24
546 mehdi01907 بلوک کمیاب 1 تومان مالیه ناصری / اصل _ قاجاری
86,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/10/30 - زمان خرید:1400/10/05
485 e95ci184 10 دینار مهر نخورده آبی سیر پستی دهم 1339
5,250 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/10/30 - زمان خرید:1400/10/05
485 e95ci184 2 قطعه مهر خورده پستی سری دهم 1339
2,500 تومان
12345678910...