کارنامه معاملات فروش sayefi0572

اطلاعات مربوط به کاربر sayefi0572 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر sayefi0572 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره sayefi0572

sayefi0572


نام کاربری: sayefi0572 1429

مطابقت با توضیحات
3.72
کیفیت و سرعت پاسخگویی
3.70
سرعت ارسال کالا
3.69
کیفیت بسته بندی کالا
3.32

کارنامه معاملات sayefi0572

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
81 301 571 743 4509
1 39 85 94 367
0 1 5 5 32
 امتیازشرح کالا
 

پایان مهلت تست خریدار/تایید

زمان ارسال فیدبک:1400/05/01 - زمان خرید:1400/04/22
s90xs794  |1 امتیاز 1| بذر رز زرد صورتی آبی
7,000 تومان
 

پایان مهلت تست /تایید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/31 - زمان خرید:1400/03/06
Moti80  |1 امتیاز 1| بذر ونوس حشره خوار
8,000 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/31 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر درخت اکالیپتوس رنگین کمانی
13,300x2 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| 5 نوع بذر رز_ وارداتی
18,050 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| 5 نوع بذر رز_وارداتی
18,050 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| 5 نوع بذر رز_وارداتی
18,050 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر رز نارنجی و صورتی
7,125 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر کمیاب رز سفید با خال های قرمز
6,650 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر رز ملکه
6,175 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر رز شهابی قرمز و سفید
6,175 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر درخته یاس هلندی
4,750 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر رز رونده زرد
5,700 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر رز رونده صورتی
5,700 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر رز رونده قرمز
5,700 تومان
 

باید کاشت ودید

زمان ارسال فیدبک:1400/04/29 - زمان خرید:1400/04/27
u35bn649  |6 امتیاز 6| بذر رز رونده سفید
6,650 تومان
12345678910...