کارنامه معاملات فروش rezas812

اطلاعات مربوط به کاربر rezas812 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر rezas812 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره rezas812


نام کاربری: rezas812 1

کارنامه معاملات rezas812

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 1
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0