کارنامه معاملات فروش parssa0972

اطلاعات مربوط به کاربر parssa0972 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر parssa0972 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره parssa0972


نام کاربری: parssa0972 1

کارنامه معاملات parssa0972

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 1
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0