کارنامه معاملات فروش parscoin

اطلاعات مربوط به کاربر parscoin مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر parscoin مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره parscoin

parscoin


نام کاربری: parscoin 9709

سرعت ارسال کالا
4.75
مطابقت با توضیحات
4.85
کیفیت بسته بندی کالا
4.73
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.75

کارنامه معاملات parscoin

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
1999 5905 11922 18035 46278
قابل قبول
7 23 51 93 268
ناراضی
3 4 5 7 7
 امتیازشرح کالا
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/10
samsat  |130 امتیاز 130| جفت سوپر بانکی 1000 اینتیز پرو
12,222 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/10
samsat  |130 امتیاز 130| جفت سوپر بانکی 20 پزو کلمبیا
21,500 تومان
 

نو و آکبند اعلام شده بود ولی استفاده شده و کیفیت پایین بود

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/16
samsat  |130 امتیاز 130| 5000 و 10000 ریال تظاهراتی
25,654 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/16
samsat  |130 امتیاز 130| 2 جفت سوپر بانکی اسکناس خارجی
19,288 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/16
samsat  |130 امتیاز 130| 2 عدد تک بانکی اسکناس پهلوی
22,500 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| 1000 ریال (انصاری-مهران) کیفیت عالی
12,370 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| 2 جفت 200 کروزیرو برزیل
16,500 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| 2 جفت سوپر بانکی اسکناس خارجی
19,226 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| جفت بانکی 5000 پزو آرژانتین
18,500 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| جفت سوپر بانکی 100 پزو آرژانتین
15,000 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| 200 ریال (انصاری-یگانه) کیفیت بسیار عالی
17,750 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| جفت سوپر بانکی 50 پزو آرژانتین
12,000 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| 2 جفت سوپر بانکی اسکناس خارجی
15,500 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| تک بانکی 50 ریال (انصاری-مهران)
9,980 تومان
 

مرسی ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/09/27 - زمان خرید:1397/09/19
samsat  |130 امتیاز 130| 500 ریال (انصاری-یگانه) کیفیت عالی
16,202 تومان
12345678910...