کارنامه معاملات فروش nkhami5126

اطلاعات مربوط به کاربر nkhami5126 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر nkhami5126 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره nkhami5126


نام کاربری: nkhami5126 280

مطابقت با توضیحات
4.86
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.94
سرعت ارسال کالا
4.89
کیفیت بسته بندی کالا
4.88

کارنامه معاملات nkhami5126

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
35 114 234 588 699
1 3 4 7 7
0 0 0 1 1
 امتیازشرح کالا
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/23
71 e28ke583 بلیط بخت آزمایی
35,090 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/23
71 e28ke583 بلیط بخت آزمایی
35,090 تومان
 

راضی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/23
223 mmd52 مینی شیت اتحاد جمهوری گینه 1965 (2)
144,000 تومان
 

راضی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/23
223 mmd52 مینی شیت اتحاد جمهوری گینه 1965 (3)
144,000 تومان
 

راضی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/23
223 mmd52 مینی شیت اتحاد جمهوری گینه 1965 (1)
144,000 تومان
 

راضی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/23
223 mmd52 یوگسلاوی بلوک 4 عددی
26,400 تومان
 

راضی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/23
223 mmd52 یوگسلاوی بلوک 4 عدد
26,400 تومان
 

راضی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/23
223 mmd52 یوگسلاوی بلوک 4 عدد
26,400 تومان
 

راضی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/23
223 mmd52 یوگسلاوی بلوک 4 عددی
26,400 تومان
 

پوزش بابت تاخیر در ثبت

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/19
93 u59yl822 کره شمالی ست نمونه
402,930 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/22 - زمان خرید:1401/02/20
10 t35yk935 اسپانیا 25 پزتا
108,900 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/22 - زمان خرید:1401/02/20
10 t35yk935 اسپانیا 50 پزتا
145,200 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/22 - زمان خرید:1401/02/20
10 t35yk935 چین 1 جیائو تک
24,200 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/22 - زمان خرید:1401/02/12
12 t16vg759 آلمان 50000000 مارک
160,200 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/22 - زمان خرید:1401/02/13
12 t16vg759 مجارستان 1000 پنگو
138,600 تومان
12345678910...