کارنامه معاملات فروش mersadsh

اطلاعات مربوط به کاربر mersadsh مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر mersadsh مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره mersadsh


نام کاربری: mersadsh 3

کارنامه معاملات mersadsh

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 0 2 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

شلوار عالی بودچراپسکرایه شد بودبااینکه هزینه پست داده شدید

زمان ارسال فیدبک:1400/08/29 - زمان خرید:1400/08/20
78 Sam21gh شلوار کتان مردانه کرم رنگ
626,750 تومان
 

شلوار ها عالی بود ولی ارسال آن پسکرایه شده بود نباید میشد

زمان ارسال فیدبک:1400/08/29 - زمان خرید:1400/08/23
78 Sam21gh شلوار کتان مردانه رنگ آبی روشن
626,750 تومان