کارنامه معاملات فروش majid1340

اطلاعات مربوط به کاربر majid1340 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر majid1340 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره majid1340


نام کاربری: majid1340 27

کارنامه معاملات majid1340

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 1 1 2 30
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1396/10/06 - زمان خرید:1396/10/03
masome8608  |1 امتیاز 1| لیوان تاشو سیلیکونی
180,000تومان
 

.

زمان ارسال فیدبک:1396/05/24 - زمان خرید:1396/05/23
ho.ham1420  |5 امتیاز 5| لیوان تاشو سیلیکونی
10,000تومان
 

.

زمان ارسال فیدبک:1396/05/24 - زمان خرید:1396/05/18
ho.ham1420  |5 امتیاز 5| لیوان تاشو سیلیکونی
15,000تومان
 

لیوان خوبیه.

زمان ارسال فیدبک:1396/05/03 - زمان خرید:1396/04/24
ho.ham1420  |5 امتیاز 5| لیوان تاشو سیلیکونی
10,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/01/19 - زمان خرید:1396/01/14
soheil6386  |1 امتیاز 1| زیر لیوانی مدل دکمه ( بسته ۶ عددی)
16,000تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/01/19 - زمان خرید:1396/01/14
soheil6386  |1 امتیاز 1| زیر قابلمه ای سیلیکونی مدل لاکپشت
15,000تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1395/11/28 - زمان خرید:1395/11/23
farang3912  |1 امتیاز 1| زیر لیوانی مدل دکمه ( بسته ۶ عددی)
16,000تومان
 

ارسال کالا سریع و مشخصات کالا مطابقت داشت

زمان ارسال فیدبک:1395/11/05 - زمان خرید:1395/11/03
imenpa0257  |1 امتیاز 1| لیوان تاشو سیلیکونی
20,000تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1395/05/27 - زمان خرید:1395/05/24
awnin609  |1 امتیاز 1| ماگ با روکش و درب سیلیکونی
36,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1394/06/15 - زمان خرید:1394/06/06
khodad1441  |1 امتیاز 1| زیر لیوانی مدل برگ ( بسته ۶ عددی)
13,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1394/06/15 - زمان خرید:1394/06/06
khodad1441  |1 امتیاز 1| زیر قابلمه ای سیلیکونی مدل لاکپشت
15,000تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1394/04/14 - زمان خرید:1394/04/09
ronan.3242  |1 امتیاز 1| ماگ با روکش و درب سیلیکونی
36,000تومان
 

ممنون ، خیلی خوشگله.

زمان ارسال فیدبک:1394/01/18 - زمان خرید:1394/01/16
foroos3911  |239 امتیاز 239| جاروبک با مخزن روغن
10,800تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1393/10/06 - زمان خرید:1393/10/02
fixche7413  |1 امتیاز 1| زیر اتوی سیلیکونیا
18,000تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1393/09/12 - زمان خرید:1393/09/09
milads7648  |32 امتیاز 32| لیوان سیلیکونی
7,500تومان
12