کارنامه معاملات فروش kalagostar

اطلاعات مربوط به کاربر kalagostar مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر kalagostar مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره kalagostar

kalagostar


نام کاربری: kalagostar 28

کارنامه معاملات kalagostar

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 28
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

تاخیر در ارسال کمی اذیت کننده بود

زمان ارسال فیدبک:1396/03/17 - زمان خرید:1396/03/07
darvis7377  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1395/12/25 - زمان خرید:1395/12/22
mh80496830  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1395/10/06 - زمان خرید:1395/09/29
mohama3791  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

با سپاس از شما دوستان و زحمت کشان این عرصه کالا ارسالی به موقه دستم رسید

زمان ارسال فیدبک:1395/08/29 - زمان خرید:1395/08/23
nojava1900  |19 امتیاز 19| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1395/07/30 - زمان خرید:1395/07/25
rezas812  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

از کیفبت کالا و زمان تحویل آن کاملاً رضایت دارم.

زمان ارسال فیدبک:1395/06/20 - زمان خرید:1395/06/17
moltof2877  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

سلام بسیار متشکرم از فروش این بند رخت واقعا راحت شدم

زمان ارسال فیدبک:1395/05/24 - زمان خرید:1395/05/20
msaraf2747  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1395/03/18 - زمان خرید:1395/03/05
aminbe6472  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1395/03/03 - زمان خرید:1395/02/26
parssa0972  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1395/03/01 - زمان خرید:1395/02/18
m.khod5368  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

ok

زمان ارسال فیدبک:1394/09/26 - زمان خرید:1394/09/21
doctor9400  |109 امتیاز 109| بلوز زنانه ترک، مارک پولکان
24,000 تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1394/08/23 - زمان خرید:1394/08/17
gouran1574  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1394/08/05 - زمان خرید:1394/07/21
ptwebs7747  |1 امتیاز 1| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1394/06/31 - زمان خرید:1394/06/17
tatita1114  |1 امتیاز 1| چادر 10نفره کیت (رنگ زرد-خاکستری) بهمراه پوشش
285,000 تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1394/06/25 - زمان خرید:1394/06/18
hr.wwt8491  |4 امتیاز 4| بندرخت دیواری سامینا ، کم جاترین بند رخت دنیا
49,000 تومان
12