کارنامه معاملات فروش jikjik

اطلاعات مربوط به کاربر jikjik مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر jikjik مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره jikjik

jikjik


نام کاربری: jikjik 14

کارنامه معاملات jikjik

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 1 25
قابل قبول
0 0 0 1 2
ناراضی
0 0 0 0 1
 امتیازشرح کالا
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1396/08/11 - زمان خرید:1396/07/30
davood0408  |1 امتیاز 1| استیکر چوبی کودک طرح قطار حیوانات
160,000تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1396/08/01 - زمان خرید:1396/07/22
ali.za5339  |2 امتیاز 2| استیکر چوبی کودک طرح قطار حیوانات
توافقی
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/04/07 - زمان خرید:1396/03/27
mr.sha2837  |1 امتیاز 1| استیکر چوبی کودک طرح پو و دوستان
توافقی
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/04/07 - زمان خرید:1396/03/27
mr.sha2837  |1 امتیاز 1| ساعت کودک خرس پو
توافقی
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/01/26 - زمان خرید:1396/01/18
ava.am2007  |1 امتیاز 1| ساعت کودک سفینه
40,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/01/26 - زمان خرید:1396/01/18
ava.am2007  |1 امتیاز 1| ساعت کودک درخت سیب
40,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/01/26 - زمان خرید:1396/01/18
ava.am2007  |1 امتیاز 1| ساعت کودک خورشید خانوم
38,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/01/26 - زمان خرید:1396/01/18
ava.am2007  |1 امتیاز 1| استیکر چوبی کاراکتر طرح ماهی2
60,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/01/26 - زمان خرید:1396/01/18
ava.am2007  |1 امتیاز 1| استیکر چوبی کاراکتر طرح ماهی1
60,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/01/26 - زمان خرید:1396/01/18
ava.am2007  |1 امتیاز 1| استیکر چوبی کاراکتر طرح گوزن
12,000تومان
 

تایید تلفنی توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1396/01/26 - زمان خرید:1396/01/18
ava.am2007  |1 امتیاز 1| چراغ خواب دیواری کودک طرح خورشید خانوم
60,000تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1395/11/09 - زمان خرید:1395/11/02
saman.6532  |1 امتیاز 1| چراغ خواب دیواری کودک طرح باب اسفنجی
60,000تومان
 

بسته دریافت شد. با سپاس

زمان ارسال فیدبک:1395/10/22 - زمان خرید:1395/10/09
leila913  |1 امتیاز 1| استیکر چوبی کاراکتر طرح کیتی
12,000تومان
 

ممنونم دوست من فقط شاخهای زنبورها و سبیل ببر شکسته بود متاسفانه

زمان ارسال فیدبک:1395/10/12 - زمان خرید:1395/10/07
ssoleymani  |310 امتیاز 310| استیکر چوبی کودک طرح پو و دوستان
70,000تومان
 

تایید توسط بخش حل اختلاف

زمان ارسال فیدبک:1395/09/09 - زمان خرید:1395/08/12
allame7026  |1 امتیاز 1| استیکر چوبی کاراکتر طرح گورخر
12,000تومان
12