کارنامه معاملات فروش ghaleh6300

اطلاعات مربوط به کاربر ghaleh6300 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر ghaleh6300 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره ghaleh6300

ghaleh6300


نام کاربری: ghaleh6300 716

مطابقت با توضیحات
4.75
کیفیت و سرعت پاسخگویی
5.00
سرعت ارسال کالا
4.75
کیفیت بسته بندی کالا
5.00

کارنامه معاملات ghaleh6300

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
8 26 56 130 1234
1 1 1 3 26
0 0 0 1 4
 امتیازشرح کالا
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/06 - زمان خرید:1400/11/04
8 t70ef705 اسکناس تک 5000 ریال انصاری یگانه کمیاب
1,100,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/11/01
398 payam84 اسکناس جفت 100 ریالی یاد بود کمیاب
700,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/28
741 rezam148 بسته اسکناس 5 هزاری جدید مخرج 1 کمیاب
810,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/10/26 - زمان خرید:1400/10/24
94 t50yr399 اسکناس 3 تک 50 ریالی 3 امضا
170,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/10/25 - زمان خرید:1400/10/22
94 t50yr399 اسکناس 50 ریالی انصاری مهران 4 جفت کمیاب
440,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/13 - زمان خرید:1400/10/04
9 t37bq313 اسکناس تک 100 ریال کراواتی کمیاب
250,000 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/13 - زمان خرید:1400/10/04
9 t37bq313 اسکناس تک 200 ریال فرودگاهی کمیاب
850,000 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/09 - زمان خرید:1400/10/06
31 t61ah727 اسکناس 100 ریال سری چهارم کمیاب
800,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/10/07 - زمان خرید:1400/10/04
9 t37bq313 اسکناس تک 20 ریالی 1337 کمیاب
220,000 تومان
 

اوکی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/05 - زمان خرید:1400/09/30
330 u66mo904 اسکناس 8جفت سوپر بانکی ست هزاری جدید دو قلو
250,000 تومان
 

ممنون از ارسالتون

زمان ارسال فیدبک:1400/09/22 - زمان خرید:1400/09/14
13 mansour0962 اسکناس 3 تک سوپر از یک بسته
135,000 تومان
 

دریافت شد، ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/09/17 - زمان خرید:1400/09/15
18 shayan7496 سکه 20 ریالی فاءو روستایی کمیاب
85,000 تومان
 

سپاسگزارم

زمان ارسال فیدبک:1400/09/15 - زمان خرید:1400/09/08
22 hamedh1147 تمبر یادگاری 35 سال سلطنت 3 برگ
180,000 تومان
 

عالی بود

زمان ارسال فیدبک:1400/09/08 - زمان خرید:1400/08/30
5 t96ii747 اسکناس 10000 ریال تظاهراتی بنیصدر کمیاب
495,000 تومان
 

راضی

زمان ارسال فیدبک:1400/08/29 - زمان خرید:1400/08/24
146 nimavafa سکه یک دلار سیلور ایگل امریکا سوپر بانکی
1,750,000 تومان
12345678910...