کارنامه معاملات فروش ferdos7988

اطلاعات مربوط به کاربر ferdos7988 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر ferdos7988 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره ferdos7988

ferdos7988


نام کاربری: ferdos7988 2322

مطابقت با توضیحات
4.93
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.95
سرعت ارسال کالا
4.91
کیفیت بسته بندی کالا
4.93

کارنامه معاملات ferdos7988

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
145 510 958 1524 10450
1 5 12 18 47
0 2 2 4 15
 امتیازشرح کالا
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
44 M2Abbasi اسکناس جفت 50 ریال محمدرضاشاه ** جهانشاهی**
300,000 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
44 M2Abbasi اسکناس جفت 200 ریال یگانه _ مهران *آخرین سری شاه*
450,000 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
434 AfshinKhaledi اسکناس تک 5 ریال رضاشاه * هژیر_ خسروی** 1317
1,600,000 تومان
 

ممنون از ارسال سریعتون

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/23
28 rezashahrokhi سکه 1 درهم امارت متحده عربی 2012
9,800 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
434 AfshinKhaledi اسکناس تک 1 گلدن سورینام 1986
135,000 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
434 AfshinKhaledi سکه یک قطعه 20 ریال محمدرضاشاه 1350
45,000 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
434 AfshinKhaledi اسکناس تک 15 کیات برمه 1975
120,000 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
434 AfshinKhaledi اسکناس تک 2 گریونا اکراین 1995
190,000 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
434 AfshinKhaledi اسکناس تک 1 گریونا اکراین 1994
190,000 تومان
 

پابان مهلت تست خریدار / تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/07
3 Aashrafitrading اسکناس جفت 50 ریال آموزگار _ سمیعی
266,000 تومان
 

باتشکر و سپاس عالی بود

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
56 Asgar39405 اسکناس جفت 10000 ریال 1359 اردلان _ مولوی
1,200,000 تومان
 

با سپاس از فروشنده محترم. همه چی عالی بود

زمان ارسال فیدبک:1401/02/24 - زمان خرید:1401/02/18
71 e28ke583 اسکناس جفت 1000 افغانی افغانستان 1370
30,000 تومان
 

یاشا yaşa

زمان ارسال فیدبک:1401/02/24 - زمان خرید:1401/02/19
137 yhdelir اسکناس تک 100 توگریک مغولستان 2008
29,000 تومان
 

یاشا yaşa

زمان ارسال فیدبک:1401/02/24 - زمان خرید:1401/02/19
137 yhdelir اسکناس تک 5 سوم قرقیزستان 1997
70,000 تومان
 

یاشا yaşa

زمان ارسال فیدبک:1401/02/24 - زمان خرید:1401/02/19
137 yhdelir اسکناس تک 1 تنگه قز1قستان 1993
80,000 تومان
12345678910...