کارنامه معاملات فروش fateme9858

اطلاعات مربوط به کاربر fateme9858 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر fateme9858 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره fateme9858


نام کاربری: fateme9858 60

کارنامه معاملات fateme9858

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 0 2 68
0 0 0 0 3
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

تایید با رضایت خریدار

زمان ارسال فیدبک:1399/09/27 - زمان خرید:1399/09/14
1 e83ev789 مجموعه آموزشی شش ترم انیمیت مدرسه منتور
85,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/07/25 - زمان خرید:1399/07/22
1 e20rl608 مجموعه آموزشی iAnimate Creature Animation
75,000 تومان
 

کالا توسط خریدار تایید گردید

زمان ارسال فیدبک:1399/04/15 - زمان خرید:1399/04/09
1 u67xw289 مجموعه‌ی انیمیشن AnimSchool
85,000 تومان
 

کالا دریافت شد بدون هیچ مشکلی

زمان ارسال فیدبک:1399/04/12 - زمان خرید:1399/04/09
1 u67xw289 مجموعه آموزشی شش ترم انیمیت مدرسه منتور
85,000 تومان
 

(پایان مهلت تست خریدار)تایید

زمان ارسال فیدبک:1399/03/31 - زمان خرید:1399/03/24
1 e23rr194 مجموعه‌ی انیمیشن AnimSchool
85,000 تومان
 

بسته بندی مناسب نداشت

زمان ارسال فیدبک:1399/03/20 - زمان خرید:1399/03/17
2 u11cs283 مجموعه‌ی انیمیشن AnimSchool
85,000 تومان
 

من کالا را طبق ظاهر و تعدادی که فروشنده فرموده بود دریافت کر

زمان ارسال فیدبک:1399/03/18 - زمان خرید:1399/03/12
1 e34il658 مجموعه آموزشی شش ترم انیمیت مدرسه منتور
80,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1398/11/14 - زمان خرید:1398/11/10
1 u21qn420 پکیج کامل مجموعه ی آموزشی منتور
250,000 تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1398/11/08 - زمان خرید:1398/11/04
1 u52yc315 پکیج کامل مجموعه ی آموزشی منتور
250,000 تومان
 

راضی ام

زمان ارسال فیدبک:1398/11/05 - زمان خرید:1398/11/01
2 u80mn214 آموزش انیمیت مدرسه iAnimate
350,000 تومان
 

CD13خالی بود

زمان ارسال فیدبک:1398/10/30 - زمان خرید:1398/10/28
1 u46zs510 آموزش انیمیت مدرسه iAnimate
350,000 تومان
 

ممنونم از ایشون یه سفارش دیگم دارم که یه کم بعد سفارش میدم

زمان ارسال فیدبک:1398/10/09 - زمان خرید:1398/10/06
1 taha5959 مجموعه‌ی انیمیشن AnimSchool
150,000 تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1398/09/23 - زمان خرید:1398/09/17
1 u16nh223 مجموعه‌ی انیمیشن AnimSchool
150,000 تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1398/08/20 - زمان خرید:1398/08/18
1 u10om123 آموزش انیمیت مدرسه iAnimate
350,000 تومان
 

تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1398/08/20 - زمان خرید:1398/08/18
1 u10om123 مجموعه آموزشی iAnimate Creature Animation
100,000 تومان
12345