کارنامه معاملات فروش eshght4217

اطلاعات مربوط به کاربر eshght4217 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر eshght4217 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره eshght4217


نام کاربری: eshght4217 1

کارنامه معاملات eshght4217

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

تایید با رضایت خریدار

زمان ارسال فیدبک:1399/05/15 - زمان خرید:1399/05/11
1 e46wu439 جوی روم JR-T03S TWS Wireless bluetooth headset
380,000 تومان