کارنامه معاملات فروش eboaz

اطلاعات مربوط به کاربر eboaz مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر eboaz مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره eboaz


نام کاربری: eboaz 13

کارنامه معاملات eboaz

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 0 0 18
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
 امتیازشرح کالا
 

۱۴ روز طول کشید تا به دستم برسه

زمان ارسال فیدبک:1394/02/21 - زمان خرید:1394/02/06
296 ragrak دوربینITR
36,000 تومان