کارنامه معاملات فروش e79hn892

اطلاعات مربوط به کاربر e79hn892 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر e79hn892 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره e79hn892

e79hn892


نام کاربری: e79hn892 18

کارنامه معاملات e79hn892

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
1 12 24 24 24
0 0 1 1 1
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

پایان مهلت تست /تائید

زمان ارسال فیدبک:1400/09/02 - زمان خرید:1400/08/01
30 e91yv342 سردیس صمد بهرنگی
142,500 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/08/05 - زمان خرید:1400/07/27
5221 rezasafari رم سرور 8 گیگابایت
3,600,000x8 تومان
 

پایان مهلت تست/ تایید

زمان ارسال فیدبک:1400/08/01 - زمان خرید:1400/07/09
1 s98ub390 کتاب داستان کودک خرسی کتاب میخره
6,000 تومان
 

پایان مهلت تست/ تایید

زمان ارسال فیدبک:1400/08/01 - زمان خرید:1400/07/09
1 s98ub390 کتاب داستان کودک موش کوچولو ها
6,000 تومان
 

عاای

زمان ارسال فیدبک:1400/07/20 - زمان خرید:1400/07/09
1 s45fx426 کتاب باشگاه 5 صبحی ها
56,000 تومان
 

پابان مهلت تست خریدار / تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1400/07/12 - زمان خرید:1400/07/03
1 s80yr416 انیمیشن کودک بالاجا رییس دوبله ترکی آذربایجانی
14,900 تومان
 

پابان مهلت تست خریدار / تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1400/07/12 - زمان خرید:1400/07/03
1 s80yr416 انیمیشن رالف 2 دوبله ترکی _ آذربایجانی
14,900 تومان
 

پابان مهلت تست خریدار / تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1400/07/12 - زمان خرید:1400/07/03
1 s80yr416 انیمیشن عصر یخبندان 5 دوبله ترکی آذربایجانی
14,900 تومان
 

پابان مهلت تست خریدار / تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1400/07/12 - زمان خرید:1400/06/31
2 s64az697 کتاب داستان کودک موش کوچولو ها
6,000 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1400/07/11 - زمان خرید:1400/07/06
179 bahman6115 کتاب ملانصرالدین در تبریز
18,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/07/03 - زمان خرید:1400/06/24
1 s11ku700 کتاب حکومت نادر شاه
32,500 تومان
 

خیلی ممنون الان رسید حرف نداره

زمان ارسال فیدبک:1400/06/22 - زمان خرید:1400/06/09
3 jansari تاریخ ادبیات ترکی
55,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/14 - زمان خرید:1400/06/08
336 gavad994 کتاب حکومت نادر شاه
32,500 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/14 - زمان خرید:1400/06/08
336 gavad994 کتاب ملانصرالدین در تبریز
18,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/14 - زمان خرید:1400/06/08
336 gavad994 جنبش خرمدینان در آذربایجان
20,000 تومان
12