کارنامه معاملات فروش baran21706

اطلاعات مربوط به کاربر baran21706 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر baran21706 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره baran21706

baran21706


نام کاربری: baran21706 657

مطابقت با توضیحات
5.00
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.75
سرعت ارسال کالا
4.83
کیفیت بسته بندی کالا
4.83

کارنامه معاملات baran21706

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
11 26 57 129 3032
0 0 2 2 23
0 0 0 0 9
 امتیازشرح کالا
 

کالا دریافت شد

زمان ارسال فیدبک:1400/10/21 - زمان خرید:1400/10/17
16 Amok1376m کد77.بلوک تمبر شیر خورشیدمحمد رضا پهلوی
35,000 تومان
 

طبق تصویر تحویل داده شد

زمان ارسال فیدبک:1400/10/18 - زمان خرید:1400/10/11
16 Amok1376m تمبر شیر خورشید بلوک
24,000 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/15 - زمان خرید:1400/10/10
2 s41vc436 کد15اسکناس 1000ریالی عکس وسط
200,000 تومان
 

بسیار زیبا و دوست داشتنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/13 - زمان خرید:1400/10/10
29 e66oz292 کد288اسکناس1000 روبل روسیه
100,000 تومان
 

ارسال به موقع و عالی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/13 - زمان خرید:1400/10/11
4 e40lv369 کتاب چهارم طبیعی وریاضی ادبی 1343زمان پهلوی
165,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/27 - زمان خرید:1400/09/21
1 t63ta964 کتاب خاطرات شیرین دهه 60فارسی دوم
55,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/27 - زمان خرید:1400/09/21
1 t63ta964 کتاب خاطرات شیرین دهه 60فارسی چهارم
55,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/27 - زمان خرید:1400/09/21
1 t63ta964 کتاب خاطرات شیرین دهه 60فارسی پنجم
55,000 تومان
 

عالی بود

زمان ارسال فیدبک:1400/09/23 - زمان خرید:1400/09/16
83 u74dp226 کد367اسکناس 1000ریال جفت بانکی
36,000 تومان
 

بسیار خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/09/23 - زمان خرید:1400/09/16
83 u74dp226 کد368اسکناس 1000ریال جفت بانکی
36,000 تومان
 

بسیارعالی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/23 - زمان خرید:1400/09/16
83 u74dp226 کد292اسکناس 1000ریال 3جفت بانکی
36,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/17 - زمان خرید:1400/09/03
1 s47mf515 کتاب خاطرات شیرین دهه 60فارسی پنجم
55,000 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/09/09 - زمان خرید:1400/08/29
170 u33tw719 کد219اسکناس 100ریالی
24,000 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/09/09 - زمان خرید:1400/08/29
170 u33tw719 کد326اسکناس100ریالی
24,000 تومان
 

سلام ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/09/02 - زمان خرید:1400/08/24
76 s37sv667 کد23تمبر20بلوک
49,999 تومان
12345678910...