کارنامه معاملات فروش aslfrosh

اطلاعات مربوط به کاربر aslfrosh مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر aslfrosh مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره aslfrosh


نام کاربری: aslfrosh 1

کارنامه معاملات aslfrosh

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/08/06 - زمان خرید:1400/08/03
10 DiabeLo سولاردم ال جی 38 لیتری مدل 3884
14,250,000 تومان