کارنامه معاملات فروش asadi135

اطلاعات مربوط به کاربر asadi135 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر asadi135 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره asadi135

asadi135


نام کاربری: asadi135 1

کارنامه معاملات asadi135

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 0 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/01/02 - زمان خرید:1399/12/24
3 s54hv127 فندک فانتزی
112,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/01/02 - زمان خرید:1399/12/24
3 s54hv127 فندک طرح زیپو
100,000 تومان