کارنامه معاملات فروش alipoursaeed

اطلاعات مربوط به کاربر alipoursaeed مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر alipoursaeed مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره alipoursaeed


نام کاربری: alipoursaeed 1

کارنامه معاملات alipoursaeed

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 0 1
قابل قبول
0 0 0 0 0
ناراضی
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1394/03/09 - زمان خرید:1394/03/06
farahieh  |2 امتیاز 2| شامپو کافئین BIZ
36,000تومان