کارنامه معاملات فروش alibr

اطلاعات مربوط به کاربر alibr مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر alibr مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره alibr

alibr


نام کاربری: alibr 693

مطابقت با توضیحات
4.84
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.96
سرعت ارسال کالا
4.93
کیفیت بسته بندی کالا
4.94

کارنامه معاملات alibr

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
59 194 357 368 2016
0 11 13 14 46
0 0 0 0 2
 امتیازشرح کالا
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 س عقیق A90
26,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 نگین عقیق A37
21,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 عقیق A182
27,500 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 عقیق A34
18,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 دو عدد عقیق A110
18,000 تومان
 

بسیار زیبا

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 عقیق جید بزرگ A227
18,000 تومان
 

بسیار زیبا

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 4 عدد باباقوری ریز A156
48,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 نگین عقیق دعا A40
24,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 نگین عقیق کهنه کهنه A31
36,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 نگین عقیق A111
24,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 نگین عقیق A21
18,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 نگین عقیق A39
18,000 تومان
 

بسیار زیبا

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 نگین عقیق کهنه A203
18,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 نگین عقیق A48
22,800 تومان
 

مرسوله مطابق با عکس بود

زمان ارسال فیدبک:1400/10/29 - زمان خرید:1400/10/24
95 e44pe256 4 عددنگین عقیق A127
22,800 تومان
12345678910...