کارنامه معاملات فروش aidaghajar

اطلاعات مربوط به کاربر aidaghajar مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر aidaghajar مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره aidaghajar

aidaghajar


نام کاربری: aidaghajar 1

کارنامه معاملات aidaghajar

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/03/17 - زمان خرید:1400/03/12
1 s75xr819 شال پرتقالی Aidart
110,000 تومان