کد تخفیف:  

کارنامه معاملات فروش aebra4470

اطلاعات مربوط به کاربر aebra4470 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر aebra4470 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره aebra4470

aebra4470


نام کاربری: aebra4470 516

مطابقت با توضیحات
4.80
کیفیت و سرعت پاسخگویی
5.00
سرعت ارسال کالا
5.00
کیفیت بسته بندی کالا
5.00

کارنامه معاملات aebra4470

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
5 19 50 262 3125
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

سپاس

زمان ارسال فیدبک:1400/07/17 - زمان خرید:1400/07/12
72 Moh1125 پاکت تمبردار مظفری - 8 شاهی
120,000 تومان
 

سپاس

زمان ارسال فیدبک:1400/07/17 - زمان خرید:1400/07/12
72 Moh1125 لیبل هلوگرامی کمیاب کسر تمبر
7,920 تومان
 

سپاس

زمان ارسال فیدبک:1400/07/17 - زمان خرید:1400/07/12
72 Moh1125 بلوک لیبل هلوگرامی کمیاب کسر تمبر
28,000 تومان
 

سپاس

زمان ارسال فیدبک:1400/07/17 - زمان خرید:1400/07/12
72 Moh1125 دو رقم تک مالیه خدمات اجتماعی دوره پهلوی
15,200 تومان
 

پایان مهلت تست . تائید

زمان ارسال فیدبک:1400/07/13 - زمان خرید:1400/07/05
1 s35ij246 تک 5 رقم سری مالیه میراث فرهنگی
19,000 تومان
 

سلام ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/25 - زمان خرید:1400/06/18
1 s92de237 تمبر مالیه کمیاب 20 ریال متفرقه
15,000 تومان
 

سلام ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/25 - زمان خرید:1400/06/18
1 s92de237 تمبر مالیه کمیاب 5 ریال متفرقه وسط آرم
15,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/06/25 - زمان خرید:1400/06/18
1 s92de237 تمبر مالیه کمیاب 50 ریال متفرقه
12,000 تومان
 

سلام ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/25 - زمان خرید:1400/06/18
1 s92de237 تک کمیاب تمبر مالیه 1000 ریال متفرقه
13,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/05/13 - زمان خرید:1400/05/02
54 Ashkann71 شیت تابلویی یادبود چرچیل مهرروزشده
10,200 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/05/13 - زمان خرید:1400/05/02
54 Ashkann71 شیت تابلویی یادبود شارل دوگل مهرروزشده
10,200 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/05/11 - زمان خرید:1400/05/02
54 Ashkann71 شیت تابلویی یادبود ناپلئون مهرروزشده
10,200 تومان
 

سپاس

زمان ارسال فیدبک:1400/05/11 - زمان خرید:1400/05/06
812 mehrda4270 بلوک کمیاب تمبر مالیه 1000 ریال متفرقه
43,200 تومان
 

فروشنده و کالا هر دو خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/05/11 - زمان خرید:1400/05/08
141 abedmo5096 دو رقم تک مالیه خدمات اجتماعی دوره پهلوی
17,100 تومان
 

مرسی بابت هدایای زیبا

زمان ارسال فیدبک:1400/05/11 - زمان خرید:1400/05/08
141 abedmo5096 یکبرگ بلیت موسسه تحقیقات قدیمی/همراه با تهبلیت
10,800 تومان
12345678910...