کارنامه معاملات فروش Tootfarangi99

اطلاعات مربوط به کاربر Tootfarangi99 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر Tootfarangi99 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره Tootfarangi99


نام کاربری: Tootfarangi99 305

مطابقت با توضیحات
4.43
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.86
سرعت ارسال کالا
4.56
کیفیت بسته بندی کالا
4.67

کارنامه معاملات Tootfarangi99

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 107 320 659 706
0 1 20 50 52
0 1 5 13 13
 امتیازشرح کالا
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/05 - زمان خرید:1400/09/27
2 t90jp695 بذر هل سبز
8,400 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/05 - زمان خرید:1400/09/27
2 t90jp695 بذر فلفل سیاه شرقی
10,500 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/04 - زمان خرید:1400/09/27
1 seyyed1abbas بذر لاله واژگون قرمز
10,500 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/10/04 - زمان خرید:1400/09/27
1 seyyed1abbas بذر لاله واژگون زرد
10,500 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/03 - زمان خرید:1400/09/25
1 t63ld674 بذر شاهپسند ارغوانی
5,600 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/10/03 - زمان خرید:1400/09/25
1 t63ld674 بذر درخت نورا
42,000x4 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/09/30 - زمان خرید:1400/09/27
2 t66rs837 بذر انگور انگشتی قرمز
13,300 تومان
 

+

زمان ارسال فیدبک:1400/09/24 - زمان خرید:1400/09/20
3 nima205001 نهال انگور آتام درشت
168,000 تومان
 

خوب

زمان ارسال فیدبک:1400/09/22 - زمان خرید:1400/09/12
2 s65ee711 بذر لاله واژگون زرد
48,000x4 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/21 - زمان خرید:1400/09/10
2 t55sd124 بذر دروزا (گیاه حشره خوار) شبنم خورشید
17,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/14 - زمان خرید:1400/08/30
1 t51tp834 بذر لاله واژگون قرمز
12,750 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/14 - زمان خرید:1400/08/30
1 t51tp834 بذر لاله واژگون زرد
12,750 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/09/13 - زمان خرید:1400/09/06
1 t31lo251 بذر تمشک گیلاسی ویتنامی
7,000 تومان
 

پایان مهلت تست خریدار/تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1400/09/13 - زمان خرید:1400/09/03
3 t20zq343 بذر دیوخار
11,000 تومان
 

پایان مهلت تست خریدار/تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1400/09/13 - زمان خرید:1400/09/03
3 t20zq343 بذر پیچ گلیسین
15,500 تومان
12345678910...